Zde je pro pacienty s covidem-19 vyčleněno 49 lůžek. Na konci týdne bylo volných 11 lůžek. V nemocnicích v Královéhradeckém kraji bylo na konci týdne přes 400 pacientů hospitalizovaných s nákazou covid-19. Podívejte se, jak zdravotníci i přes řadu komplikací zachraňují životy vašich sousedů.

Praktická lékařka Ludmila Mazylkinová
Lékařka Ludmila Mazylkinová: Únavu a bolesti cítím i po svém vyléčení z covidu

Podle nového hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka je nezbytné neustále pracovat na potřebné kapacitě lůžek pro pacienty s koronavirem a na udržení akceschopnosti zdravotníků. Klíčové podle něj bude zvládnout přelom listopadu a prosince.

"Pracujeme na vytvoření co největší kapacity lůžek pro covid pacienty. Obsazeno jich je zhruba 80 procent. S ohledem na predikovaný vývoj epidemie budeme velmi pravděpodobně nuceni dílčím způsobem kapacitu lůžek ještě navyšovat, popřípadě budeme muset systémově řešit přesuny pacientů mezi jednotlivými zařízeními," řekl hejtman Martin Červíček.

Dřina s řadou komplikací

Ten rovněž vyzdvihl úsilí zdravotníků v krajských nemocnicích. "Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 narůstá geometrickou řadou, zvyšuje se i počet nemocných zdravotníků. Práce těch, kteří zůstávají ve službách, je o to náročnější a organizace práce v nemocnicích složitější. Není tu ale jen covid-19. Dále přicházejí pacienti se svými akutními potížemi. Obrovské díky proto patří ředitelům, primářům, vrchním sestrám a také všem ostatním zdravotníkům, kteří v těchto dnech zajišťují napříč všemi obory potřebnou zdravotní péči. Mnozí pracují v nových podmínkách a denně překonávají celou řadu komplikací. Musí se vyrovnávat s fyzickým i psychickým vypětím a bohužel zvládat i situace, kdy přes veškerou snahu pacient nemoci podlehne," uvedl Červíček.

"Čekají nás další náročné týdny. Podle prognózy, kterou máme k dispozici, by počet hospitalizovaných pacientů měl pravděpodobně dále narůstat a klíčové bude zvládnout přelom listopadu a prosince," upozornil.

Lékař Tomáš Vojtíšek, přednosta ústavu soudního lékařství.
Unikátní zjištění lékařů z Brna: Koronavirus zabíjí i nečekaně mimo nemocnice

Kraj bude pokračovat v náboru studentů i laiků pro pomocné práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních a hledat další možnosti, jak složitou situaci řešit. "Zároveň si ale nejen já velmi dobře uvědomuji, že dobrovolníci a externí pomocníci zdravotníky nevystřídají, nepřevezmou odpovědnost a nemohou se zapojit do specializovaných činností. Zdravotníci jsou nenahraditelní," zdůraznil Martin Červíček.

Od pátku se snížil počet nemocných s covidem-19 v Královéhradeckém kraji na 7038 případů. Nejméně nemocných je nyní na Rychnovsku (995), Jičínsku (1050), následuje Trutnovsko s 1551 pacienty, Náchodsko má 1655 nemocných a Hradecko 1787 případů. V kraji zemřelo na koronavirus 209 osob.