1/2

Co to vlastně geopatogenní zóna je a jak nám může uškodit, jsme se zeptali léčitelky Miroslavy Netíkové z Chodova u Karlových Varů.

V poslední době se stále častěji mluví o takzvaných geopatogenních zónách. Můžete vysvětlit, co to vlastně geopatogenní zóna je a jak vzniká?

Zaměřuji se na geopatogenní zóny, které nám připravila příroda, takže příčinou jsou podzemní vodní toky, geologické anomálie po zemětřeseních, půdní poklesy, zvrásnění, tektonické poruchy a podobně. V místech s těmito anomáliemi dochází ke změně magnetického pole. Místa takto narušená mají vliv na funkci buněk jak rostlinných, tak živočišných. Tento proces zkoumal Georges Lahkovsky ve třicátých letech minulého století v souvislosti s experimenty, které prováděl za účelem léčby pomocí elektromagnetických vln, jak tehdy toto záření nazývali.

G. Lahkovsky provedl se svými kolegy experimenty, které dokázaly, že elektromagnetické pole o správných frekvencích má vliv na prospívání a léčbu rostlin, elektromagnetické pole špatných frekvencí naopak stav živých organismů zhoršuje. Je tedy důležité vybrat místo na spaní, ale i místa, kde se více zdržujeme, tak, aby nám vyhovovala, nebo dokonce zlepšovala naše zdraví psychické i fyzické. Zlepšovat naše zdraví pomocí toho, že budeme důsledně vybírat harmonická a vyladěná místa, která vysílají správné působení, je velmi přínosné a osvědčené. Ve své praxi to často vidím, kdo má toto vyřešené, bývá zdravý, mívá jen menší problémy.

Jsou dnes už geopatogenní zóny nějakým způsobem prokázané? Tedy ať už nějakými vědci z Čech či zahraničí? Mnoho lidí je totiž i dnes stále k tomuto tématu skeptických.

Relativně nedávno, ve 30. letech minulého století, se dost zevrubně zabýval tímto problémem již zmíněný Georges Lahkovsky, ten se spíše věnoval zkoumání působení elektromagnetických vln přímo na buňky, na jeho výzkumech je ale zajímavé, že prokázal vliv neviditelného elektromagnetického pole na buněčný metabolismus. Z hlediska nebezpečnosti geopatogenních poruch prováděl velmi zajímavý výzkum doktor Oldřich Jurišek. Onkolog s dlouholetou praxí, který již v počátcích své lékařské dráhy sledoval zajímavý úkaz.

Mezi pacienty s nádorovým onemocněním se často vytvářely skupiny, které měly společnou adresu. Ve výzkumu pracoval v průběhu let se 30 000 lidmi. Z výzkumu vyplynuly závěry, kdy byla opravdu zjištěna souvislost mezi tím, kde lidé bydlí, a častostí onemocnění rakovinou. Výzkum probíhal na Olomoucku. Podobný výzkum, zaměřený na působení geopatogenních zón, byl proveden také v okolí Rakovníka. RNDr. Ing. Evžen Andres je po provedených měřeních přesvědčen, jak uvedl v tisku, cituji: „S určitostí si dovoluji tvrdit, že minimálně 40 procent zkoumaných domů bylo postaveno na geologicky nevhodných místech a byly příčinou zdravotních potíží jejich uživatelů“. V roce 1996 vyšla kniha Ing. J. Chmelaře a RNDr. J. Chmelaře, kteří své poznatky velmi podrobně popsali v knize Geopatogenní zóny a rakovina. Tato kniha je zaměřena právě na prokázání vztahu geopatogenních zón a jiných vlivů vůči rakovinovým onemocněním.

V devadesátých letech také vyšly knihy francouzského autora Domy, které zabíjejí a anglické lékařky Geopatogenní zóny kolem nás. V těchto publikacích jsou také uvedeny zajímavé zkušenosti s geopatogenními vlivy. V zahraničí, přesněji v Itálii, vím o oboru, který se nazývá vibracionální medicína, je to obor, který je propojen s kvantovou fyzikou, tedy již na vědeckých základech. Zabývá se geopatogenními zónami, ale i diagnostikou pomocí biotensoru virgule, tedy tím, co tradičně spadá mezi nevědecké, podezřelé aktivity.

Pokud se týká mne, já pracuji s geopatogenními zónami již 26 let, profesionálně, ale samozřejmě i v normálním, běžném životě. Jsou pro mě samozřejmostí, se kterou musíme v životě počítat, mnohokrát a mnohokrát jsem již slyšela aha, tady kreslíte rakovinovou zónu, tam umřela babička, teď tam spí maminka, ona také bojuje s rakovinou. Nebo, říkáte zóna na astma? Manžel tam spí 20 let a má astma, nebo od doby přestěhování postelí podle vašeho návodu nemám migrénu, jsem ráno jako rybička, nejsem nervózní a tak dále. Umístění postele na místo, které nám bude dodávat správnou energii, je nejdůležitější pro spokojený život. Jen zdravý člověk může být v pohodě psychicky i fyzicky, správné místo na spaní je jedním z mnoha předpokladů udržení zdraví a vitality. Pro mou praxi léčitelky je tedy určení správného místa na spaní pro pacienta naprosto klíčové, vím, že pokud není toto vyřešeno, problémy se vrací.

Jakým způsobem vlastně geopatogenní zóny mohou narušit či ovlivnit zdraví? Co je na nich tak nebezpečného, že by si toho měli lidé všímat?

Už jsem zmínila vliv poruchy magnetického pole na buněčný metabolismus. Po delším čase působení geopatogenní zóny se naruší celková rovnováha systému. Geopatogenní zóna programuje naše tělo na nemoc. Ve své praxi rozděluji geopatogenní zóny podle toho, na který systém působí na ledviny, močový systém, lymfatický systém označuji žlutou barvou. Na plíce, průdušky, okysličení organismu modrou barvou. Na imunitu, obranné systémy označuji červenou barvou bohužel jsou to místa, která mohou způsobit, nebo značně zvýšit pravděpodobnost rakoviny. Zeleně označuji místa, která působí převážně na trávicí trakt.

Jednotlivé zóny se mohou křížit a různě prolínat, pak dochází k vlivům na organismus podle toho, jak je působení silné, jak dlouho spí člověk na místě působení a na odolnosti spáče. Tato místa u někoho nemusí způsobit nespavost, i když většina lidí, kteří se připletli do tohoto působení, nespí dobře, ráno jsou jako přeražení. Nemohou se probrat a celé dopoledne se vzpamatovávají jejich organismus, přesněji jejich energetický systém se snaží vyrovnat škody napáchané přes noc. Vždy říkám geopatogenní zóna není vidět, není slyšet, ale cítit se můžete mizerně.

Někdy jde o dlouhodobý, plíživý vliv, lidé se vyspí celkem dobře, ale už dochází k narušení programu, spustí se alarm nemoc, která nás upozorňuje. Nejen na to, že můžeme spát na špatném místě, ale samozřejmě i na obecně známé příčiny nemocí je nutné změnit své chování, aby se zdraví vylepšilo, a velmi často je nutné změnit i místo spaní.

Jak se dá taková geopatogenní zóna vlastně najít? Jak ji může poznat obyčejný laik? Existují na to nějaké poznatky, na co by se mohl člověk zaměřit?

Většina lidí geopatogenní působení cítí dobře, jen nevědí, že se mají řídit tím, co jim napovídá intuice. Vejdete do místnosti a první místo, které vás zaujme při myšlence na spaní nebo sezení, je to správné. Než začnete přemýšlet racionálně a prakticky, místo, které vás prvně napadlo, je nejlepší v dané místnosti. To platí i o pozemcích na stavbu domu, jsou lidé, kteří si našli výborné parcely pro svůj domov jen tím, že se důsledně řídili svým pocitem, a to i v případě, že o geopatogenním působení nic moc nevěděli. Jedná se opravdu o to, naučit se poslouchat svou intuici, což je pro někoho dosti svízelné. A je možné sledovat také stromy. Ty se na GPZ různě vychylují, kroutí, mají nemoci, stejně jako lidé. Ale celý prostor se touto pomůckou zmapovat vlastně nedá.

Geopatogenní poruchy, které vycházejí z přírodních vlivů, jsou nepravidelné, stáčí se, mají různé tvary. Je to podobné vodnímu toku. Někde jsou i víry, v takovém víru když člověk leží, tak opravdu dost trpí. Obyčejně tok energie plyne, vymývá, narušuje energii organismu, jako by byl proplachován vodou, bohužel vodou zkaženou, takovou, která způsobuje zahnívání. V případě energie přínosné, pozitivní, je to naopak jak voda živá, z horského pramene, přináší regeneraci buňky a tím i všech systémů.

V literatuře se také objevuje zmínka o tom, že geopatogenní zóny vyhledává některý hmyz, jako jsou včely nebo mravenci. Z jakého důvodu to tak je? A mohou se lidé orientovat i díky těmto malým živočichům u svého domu?

Hmyz má jistě, jako všechna zvířata, dost rozumu, aby si postavil svůj příbytek tam, kde mu to vyhovuje, musí přežít, nemá jiné možnosti než intuici a tisícileté zkušenosti. Místa, která si vybere, budou jistě vhodná pro ně, ale pro člověka vhodná být nemusí. Ano, podle mých velmi zběžných poznatků mravenci jsou na místech výborných, i když v literatuře jsou informace, jak říkáte, že vyhledávají místa s geopatogenními poruchami. Podle mého úsudku není nijak podstatné sledovat tuto stopu, pro člověka může být zajímavé asi jen místo, které je poseto mnoha mraveništi. Může to znamenat, že se jedná o velmi přínosný pozemek, tedy že tam žádné geopatogenní poruchy nejsou. Je však možné, že mravenci mají daleko složitější detekční systém, jiné nároky.

loading
arrow_left Předchozí
1/2
Další arrow_right