Za alergii se považuje jakákoliv nepřiměřená odpověď imunitního systému neboli přecitlivělost organismu na nejrůznější vnější podněty – alergeny. Těmi může být v podstatě jakákoliv látka bílkovinné povahy ve vzduchu, vodě i na zemi (alergeny se dělí na vzdušné, potravinové a kontaktní).

I když přesné příčiny vzniku alergií nelze zcela přesně určit, odborníci předpokládají, že na jejich vzniku se podílí řada faktorů – mohou je tvořit jak civilizační změny životního prostředí, tak dědičné předpoklady, či výživa. Proto je důležité začít s prevencí již od narození dítěte.

Kojit se má co nejdéle

Výživu, ale i bohatou zásobu obranných látek, získává dítě z mateřského mléka. Kojení je výhodné také v případě, že v rodině dítěte již nějaký alergik.„Existuje nemalé procento kojenců, jejichž nejbližší příbuzný trpí některou z forem alergie například sennou rýmou, astmatem nebo alergickým ekzémem. Tito kojenci jsou na základě své genetické výbavy zvláště náchylní k alergizaci, to znamená, že opakovaný kontakt s alergenem může vyvolat alergickou reakci,“ říká dětská lékařka Jana Fabianová, která se touto problematikou zabývá. „Pokud takové dítě není kojeno z jakéhokoliv důvodu, nebo mu dávky mateřského mléka přestávají stačit, je zavedení běžných kojeneckých formulí na bázi kravského nebo sójového mléka vysoce rizikové,“ doplňuje.

Výživou proti alergii

Pro snížení rizika alergie u dětí byla vyvinuta hypoalergenní kojenecká mléka (označují se zkratkou H.A.), u nichž se během přípravy výchozí mléčná bílkovina zahřívá a štěpí.

Jiná kojenecká výživa (Beba 2 H.A. Premium) obsahuje dokonce jen částečně naštěpenou bílkovinu kravského mléka, která možnost vzniku alergie snižuje. Imunitní systém se navíc odnaučí přehnaně reagovat na určité složky potravy.

Mléko upravené speciální technologií tedy obsahuje zbytky alergenů, ale jejich počet již není pro dítě alergizující, naopak jeho imunitní systém pomáhá trénovat. Kromě toho obsahuje také pro tělo důležité probiotické kultury a směs tuků podporujících správný vývoj mozku a zraku.

Zda bude mít dítě předpoklady stát se alergikem, může do značné míry ovlivnit nastávající matka hlavně v prvních týdnech těhotenství, kdy je vývoj plodu nejbouřlivější.

„Budoucí maminka by se měla vyhýbat kouření, alkoholu, drogám, měla by částečně omezit konzumaci klasických alergenů, ke kterým patří výrobky z kravského mléka, oříšky, mořské plody, citrony, kiwi či jahody,“ vysvětluje Jana Fabiánová. „Neměla by se jich však vzdávat úplně, protože tím imunitní systém děťátka trénuje,“ dodává lékařka.