Kvalitní klimatizace ovlivňuje teplotu vzduchu, reguluje jeho vlhkost a navíc z něj filtruje nežádoucí částice.

„Pokud jsou optimálně nastaveny její parametry (teplota, relativní vlhkost a proudění), je správně nastaven přívod a odvod vzduchu, vyústky přívodu nejsou umístěny nad pracovním místem a pravidelně je prováděna údržba včetně výměny filtrů, je zdravotní riziko obecně minimální,“ říká Jarmila Kohoutová, primářka Oddělení nemocniční hygieny z Fakultní nemocnice Olomouc, a jedním dechem dodává: „Pokud ale nejsou uvedené požadavky splněny, riskujete problémy se sliznicemi dýchacích cest. Hrozí respirační onemocnění typu rýmy či zánětu horních cest dýchacích. Bakterie a plísně, které se vyskytují v nevyměněných filtrech, jsou navíc významnými alergeny a mohou vyvolat projevy od alergické rýmy po bronchiální astma.“

Venkovní posilovna v Praze na Zbraslavi
Třetina Čechů vnímá po lockdownech zhoršení zdraví, ukázal průzkum

U vnímavých osob se v klimatizovaných prostorách navíc mohou objevovat nespecifické obtíže, jako jsou suché sliznice nosu a krku, suchost očí, bolesti hlavy či únava, které při dlouhodobém působení nepříznivě ovlivňují psychiku.

Abychom se vyhnuli výše zmíněným obtížím, je potřeba přizpůsobit nastavení klimatizace venkovní teplotě, ale třeba i činnosti, kterou v klimatizovaném prostoru vykonáváme. Jinou teplotu zvolíme pro spánek a jinou třeba pro jízdu na rotopedu. Obecně se uvádí, že maximální rozdíl mezi zvolenou teplotou uvnitř a teplotou venku by měl být 6 °C.

Legionářská nemoc

Prostřednictvím špatně udržovaného či nevhodně nastaveného klimatizačního zařízení může docházet i k šíření bakteriálních a virových infekcí, případně plísní. Jestliže vás zajímá, zda existují i nějaké choroby, které se objevily jenom kvůli klimatizaci, nebo se zvýšil jejich výskyt, odpověď není jednoznačná.

„Nelze jednoznačně diagnostikovat nemoci, které souvisejí s používáním klimatizace, až na výjimky, z nichž nejznámější je legionářská nemoc vyvolaná bakterií Legionella pneumoniae,“ naráží Jarmila Kohoutová na případ epidemie zápalu plic na kongresu armádních veteránů ve Spojených státech amerických. Ti byli nakaženi do té doby neznámým rodem bakterie, která se rozšířila právě prostřednictvím klimatizace, a později byla podle nich nazvána legionellou.

Právě v takovém případě by měla pozitivní efekt klasická rouška, která by nemocnému člověku zabránila, aby své bacily přenesl na ostatní. Jinak ale nejsou k dispozici data o zvýšeném výskytu onemocnění v klimatizovaných prostorách.

Někdy je lepší vyvětrat

Každopádně je dobré i v klimatizovaných prostorách občas vyvětrat, abyste si zajistili přísun čerstvého vzduchu, to samé platí i pro cestování autem. Proud vzduchu z klimatizace by také nikdy neměl jít přímo na vás, protože byste se mohli jednoduše nachladit. Mimochodem obyčejné otevření okna je stále nejčastějším způsobem výměny vzduchu i v našich nemocnicích, i když ne jediným.

Spreje na opalování jsou mnohem komfortnější než krémy.
Lidé dělají stále stejné chyby, hrozí jim i nádory, varuje dermatoveneroložka

„K výměně vzduchu dochází podle typu a potřeby jednotlivých zdravotnických pracovišť přirozeným větráním, takzvaným nuceným větráním a odsáváním škodlivin z místa jejich vzniku,“ vyjmenovává primářka Oddělení nemocniční hygieny z Fakultní nemocnice Olomouc s tím, že centrální operační sály jsou vybaveny nuceným větráním, tedy klimatizací s prouděním vzduchu nad prostor operačního pole s třístupňovou filtrací vzduchu a HEPA filtrem třídy filtrace minimálně H 13.

Tyto filtry speciální konstrukce dokážou ze vzduchu odstranit téměř sto procent škodlivin a částice o velikosti 0,01 mikrometru. Dnes se HEPA filtr běžně používá také ve vysavačích zejména kvůli jeho schopnosti odfiltrovat roztoče, viry a spory plísní.

Prevence zdravotních komplikací způsobených klimatizací:

- pravidelná revize a údržba klimatizačních zařízení podle doporučení výrobce a dodavatele, včetně výměny filtrů

- správné nastavení parametrů mikroklimatických podmínek pro vnitřní prostředí – teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu (rozdíl mezi vnější teplotou a teplotou vnitřního prostředí by neměl převyšovat 6 °C, což platí pro pobyt v místnostech i pro jízdu v dopravních prostředcích)

- nesedět nebo se dlouhodobě nepohybovat v blízkosti klimatizací přiváděného proudu vzduchu

- osoby s poškozením imunitního systému a alergici by měli pobyt v klimatizovaných prostorách omezit