„Název Movember vznikl složením dvou anglických slov – knír (mustache) a listopad (November)," vysvětlil Vít Ulrych, lékař Onkologického centra Multiscan v Pardubicích. Tímto centrem prošlo v posledních letech více než 1700 mužů se zhoubným nádorem prostaty.

Jednou z hlavních součástí léčby karcinomu prostaty je zevní radioterapie, která je v Pardubicích tradičně na vysoké úrovni. „Na přelomu tohoto tisíciletí se vývoj zevní radioterapie významně posunul kupředu. Objevily se nové ozařovací metody. Kombinace ozařování s hormonální terapií měly vliv na zlepšení léčby," doplnil Vít Ulrych. Plánování radioterapie s využitím počítačové tomografie nastartovaly rozvoj moderních technik. Pokročilé formy radioterapie šetří zdravé tkáně v okolí prostaty. Významný pokrok přinesly moderní zobrazovací metody.

„Od ledna tohoto roku ozařujeme pacienty s karcinomem prostaty na novém lineárním urychlovači, který je od základu navržen tak, aby byl schopen ozářit pohyblivé cíle s pokročilou rychlostí a přesností blížící se Leksellově gama noži. Tento nový typ ozařovače dále zkrátil ozařovací časy a umožnil nám ozářit více pacientů. Naše onkologické centrum se tím dostalo opět na vyšší úroveň," uvedl lékař Vít Ulrych.

NEJČASTĚJŠÍ NÁDOR U MUŽŮ

Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním mužů v České republice.

Za posledních dvacet let se její výskyt zvýšil téměř o 100 procent. Pokud se na tuto nemoc přijde včas, šance na úplné vyléčení rapidně stoupá. Raná stádia tohoto onemocnění často neprovázejí žádné příznaky a odhalit je může jen laboratorní vyšetření. V České republice onemocní nějakým typem rakoviny každý třetí dospělý člověk.