Jaké jsou jeho zkušenosti s touto léčbou a kde vidí největší potenciál léčebného konopí, vysvětluje známý neurolog v rozhovoru pro regionální Deník.

Léčba konopím je v ČR legální zhruba 10 let. Jak dlouho využíváte účinných látek z konopí při léčbě pacientů na Neurologické klinice FN Olomouc?
Léčebné konopí bylo v České republice legalizováno v roce 2013, nicméně další prováděcí vyhláška, která přesně definovala, kdo může konopí předepsat, za jakých podmínek, v jakém množství a jakou formou (pouze v podobě elektronického receptu), byla vydána až později. V tu dobu navíc nebyly elektronické recepty prakticky vůbec využívány. Takže v podstatě až na přelomu let 2015 až 2016 se konopí dostalo poprvé do lékáren.

Začátky v olomoucké fakultní nemocnici?
Ve FN Olomouc jsme první konopí předepsali a v nemocniční lékárně vydali pacientovi na konci roku 2016 po několikaměsíčním procesu především zřizování elektronického receptu a elektronické komunikace s centrálním úložištěm SÚKLu nejen lékaře, ale také lékárny. Vyřízení mojí žádosti o povolení předpisu konopí na základě mojí specializace trvalo jen pár týdnů. Později se pak přidali někteří další kolegové nejen na naší klinice.

Jaké konopí bylo k dispozici?
Prvních několik let bylo dostupné pouze konopí s vysokým obsahem THC a minimem CBD, které je efektivní především v léčbě bolesti, ale již méně efektivní u neurologických indikací, jako je spasticita (zvýšené svalové napětí), třes, úzkost, poruchy spánku.

Byly také velké problémy v dodávce konopí…
První roky byly výpadky poměrně časté. Až ke konci roku 2018 bylo v ČR dostupné první konopí s vyrovnanějším poměrem THC/CBD a možná teprve v posledních 2 letech jsou dodávky na trh pravidelné a je dostupné širší portfolio léčebného konopí s různým obsahem THC i CBD.

Při léčbě jakých onemocnění je tedy předepisováno? Lidem trpícím roztroušenou sklerózou? A dále?
Léčebné konopí není zdaleka využíváno pouze v neurologii. V naší nemocnici jej předepisují u indikovaných pacientů i kolegové v poradně léčby bolesti či revmatologové. Já se věnuji především problematice neurodegenerativních onemocnění s poruchou řízení pohybu a také spasticitě (zvýšené svalové napětí). Léčebné konopí může mít efekt nejen u spasticity způsobené roztroušenou sklerózou, ale i u některých jiných příčin spasticity. Dále pak u Parkinsonovy nemoci či některých jiných mimovolních pohybů. Konopí u těchto onemocnění je ale spíše lékem symptomatickým, než kauzálním.

Jak konkrétně pacientům pomáhá?
U svých pacientů s chronickými nevyléčitelnými onemocněními vnímám jeho efekt především na zlepšení subjektivního vnímání emoci, zmírnění úzkosti, bolesti, zlepšení spánku či potíží s močením. Nicméně rozhodně konopí nelze vnímat jako „všelék“.

„Copak „normální prášky“ na to nezabírají?“ zeptal by se jistě odpůrce léčebného konopí…
Tak to určitě není. Pokud se bavíme o výše zmíněných neurologických onemocněních, tak si musíme uvědomit, že se jedná o nevyléčitelná onemocnění. Současné medicínské poznání tyto nemoci neumí vyléčit, ale pouze léčit. Konopí je další možnost, jak určité symptomy ovlivnit.

Nežádoucí účinky?
Jako všechno i konopí má své možné nežádoucí účinky. Snažíme se nabídnout konopí tehdy, kdy opravdu může pomoci. Tak jako každý jiný lék.

Kouření nemůžeme doporučit

Můžete vysvětlit, jakých účinných látek a z jakého konopí je při léčbě využíváno?
Při předpisu konopí na recept lékař definuje obsah THC a CBD. Ale ono to zdaleka není tak jednoduché, pokud se účinků týče. Konopí je rostlina, která v sobě obsahuje několik stovek látek, nejen kanabinoidy, které mají určitý efekt na lidský organismus. A to dost možná stále ještě neznáme všechny. Každý člověk má také svůj tzv. endokanabinoidní systém, tedy jistou enzymatickou výbavu, na kterou působí tělu dodané kanabinoidy. Nicméně tato výbava patrně není u každého člověka stejná. Léčebné konopí neobsahuje tedy pouze THC a CBD, ale mnohé další látky. Výsledný efekt na každého člověka a jeho nemoc je tedy patrně v součinnosti všech těchto látek.

Chybí seriózní klinické studie?
Když se na to podíváme z pohledu moderního přístupu medicíny založené na důkazech, tak opravdu spolehlivé důkazy ve formě seriózních klinických studií s jednoznačnými daty nám u konopí chybí. Žádné jiné léčivo s tak málo důkazy se do rutinní praxe nedostane. Když to srovnáme například s velmi aktuálním tématem, kdy někteří lidé nevěří vakcínám proti onemocnění Covid-19, tak je pak někdy udivující, jak často ti samí lidé jsou skálopevně přesvědčení o zázračném účinku konopí.

V jaké formě pacienti konopí užívají? V nadsázce: Dopřejí si jointa…?
Jako lékaři nemůžeme doporučovat kouření. Při procesu hoření se z rostlinky konopí neuvolňuje pouze THC a další kanabinoidy, ale tvoří se také mnoho karcinogenů. Léčebné konopí lze užívat inhalačně přes takzvané vaporizéry, které sušinu zahřívají na 195 stupňů Celsia, kdy se uvolňuje THC, ale nedochází k hoření. Touto cestou nastupuje efekt poměrně rychle, ale vydrží kratší dobu. Nemluvě o finanční náročnosti vaporizéru. Nejrozšířenější formou v ČR jsou tvrdé tobolky, vyráběné v lékárně na základě elektronického receptu vystaveného lékařem, který definuje přesně složení konopí, tedy co se týče obsahu THC a CBD, dále množství konopí v jedné tobolce a také samozřejmě denní dávku pro pacienta. Takové tobolky většinou pacienti užívají navečer.

Pro představu, cca kolika pacientům ročně konopí předepisujete?
Já osobně využívám léčebné konopí možná u 20 pacientů. Ale na klinice jsou i další kolegové, kteří u některých pacientů konopí využívají. Pokud je mi známo, tak počet jejich pacientů na konopí je podobný nebo o něco nižší.

Srovnání s Izraelem

Proč má ke konopí přístup stále pouze mizivé procento nemocných, jimž by mohlo účinně pomáhat? Počty pacientů, obecně, rostou, ale ve srovnání s jinými zeměmi je to nesrovnatelně málo. Vezměme si kupříkladu Izrael, Kanadu…
Přípravky obsahující CBD jsou volně prodejné. K těm máme přístup každý. Pokud se chceme srovnávat s Izraelem u konopí s vyšším obsahem THC, které již je možné vydat pouze na lékařský předpis, tak se nejprve podívejme na historii legislativy, jak dlouho je možné konopí využívat tam a jak dlouho zde. A pak se také podívejme, jak daleko je výzkum v Izraeli. Ani v Izraeli ale není konopí zcela volně dostupné.

Jednou z hlavních osobností výzkumu konopí v Izraeli je Čech, Lumír Hanuš, který začínal na olomoucké Univerzitě Palackého. Setkal jste se s panem profesorem?
Slyšel jsem jej osobně přednášet na akci za podpory Vlády ČR před 2 nebo 3 roky, kde byli pozvání i další odborníci z Izraele. Je to pán se širokými vědomostmi a jeho přednáška byla vynikající. Osobně jej blíže, bohužel, neznám, odcházel do Jeruzalému ještě když jsem byl studentem gymnázia.

Lze říci jednoznačně, že je konopí bezpečným lékem?
Jak již jsem zmínil, informace o konopí zatím nejsou takové, jaké bychom si představovali. Nicméně jej lze považovat za velice bezpečný lék. Nicméně jistě je spousta lékařů, kteří mají ke konopí jisté předsudky a zdráhají se je používat. Navíc je nutno si o možnost předpisu konopí zažádat, je nutno sledovat aktuální dostupnost konopí, která ještě stále v ČR není dostatečně stabilní, takže jsou zde kladeny jisté překážky, byť jistě ne nepřekonatelné.

Rizika domácího pěstování

Povolení předepisovat tento přírodní lék bez nebezpečných vedlejších účinků mají jen desítky lékařů v ČR. V Olomouckém kraji jsou to jednotky. Je to dostačující? Proč musí nemocný urazit desítky kilometrů a platit nemalé peníze, aby dostal lék, který ho drží fyzicky i psychicky při životě?
Mezi mými pacienty není žádný, který by se držel při životě jen díky konopí. Neznám tedy pacienty „neneurologické“, u kterých to možná může být jinak. Nicméně pokud člověk má závažnější a vzácnější onemocnění, tak k léčbě musí dorazit do větší nemocnice či ideálně do specializovaného centra. Vzdálenosti v ČR jsou stále ale zanedbatelné. Zmiňovala jste Kanadu. Tam pacienti dojíždějí běžně stovky kilometrů.

Hrazení? Jak moc si připlácí pacient?
Konopí je od 1. ledna 2020 v ČR z 90 procent hrazeno ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění do dávky 30g na měsíc. Což je u drtivé většiny pacientů zcela dostatečná dávka. Čili na doplatek v lékárně jim stačí několik mincí, určitě se tedy nejedná o „nemalé peníze“. Není komfortní pro pacienta, ale ani pro lékaře, že nám zákon nedovoluje předepsat konopí na delší dobu, než je jeden měsíc. Nicméně notifikaci o e-receptu lze odeslat ve formě SMS či e-mailu, takže pak už pacient potřebuje jen častěji do lékárny.

Nemusí kvůli tomu častěji na kontrolu?
Frekvence kontrol u lékaře se tím nezvyšuje. Snad mimo počáteční fázi, kdy titrujeme správnou dávku.

V čem je u léčebného konopí „zakopaný pes“ podle vás? Neochota lékařů? Cena léčebného pacienta?
Asi vše, co jsem již zmiňoval. Předsudky, nedostatek dat „evidence based medicine“, jisté legislativní překážky… V ceně bych problém nehledal.

Můžete z medicínského hlediska vysvětlit, jaká jsou rizika, když si pacient doma pěstuje nebo někde nechá pěstovat konopí? Co riskuje (kromě trestního stíhání) z pohledu dopadů na vlastní zdraví?
Nejvíce jistě riskuje potíže se zákonem. Z medicínského hlediska riskuje především to, že pokaždé vypěstuje trochu jiné konopí. Nikdy nedosáhne naprosto identického složení THC, CBD a dalších kanabinoidů. Malé srovnání, pokud na zahrádce pěstujete rajčata, také nemáte každý rok stejná. Jeden rok jsou sladší, jeden rok více červená, jeden rok vám je napadne plíseň, jeden rok bylo méně sluníčka. Ani ve skleníku nebudou vždy stejná. Podobné je to u konopí. Pro pěstování konopí pro léčebné účely musí pěstitelé splnit mnoho přísných norem.

Naplňuje stávající legislativa svůj cíl? Nemělo by se upravit udělování licencí domácím pěstitelům?
Jsem lékař, nikoliv chemik ani odborník v zemědělských technologiích. Pokud by uvolnění v legislativě vedlo k rozdílnému složení vypěstovaného konopí, tak by to bylo špatně. K pacientovi by se pak v každé dodávce dostal trochu jiný lék. A to pak nemůže zaručit stejnou efektivitu.

Vlastní pěstírna? Pozitivní krok

Proč má léčebné konopí stále stigma jako „droga se závislostí“? Vnímáte to nejen u laické veřejnosti, ale i u zdravotníků?
U části veřejnosti, včetně té odborné, jistě. Tady pomůže jen osvěta a další relevantní klinické studie s jednoznačnými výsledky. Rekreační užívání konopí má svoji historii, a také současnost, a jistou spojitost si tak někteří lidé prostě hledat budou.

Chybí vzdělávání?
Kdo si relevantní informace najít chce, tak je najde. Jsou pořádány vzdělávací akce Českou lékařskou komorou, i na mezinárodní úrovni.

Lídr v oblasti léčby konopím v ČR, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, spustila pěstírnu konopí pro výzkum? Jak tento jejich počin vnímáte? Mají vědce, lékaře i pacienty na jednom místě…
Výzkum v oblasti konopí by měl jít dopředu, tak tento krok lze vnímat jistě jen pozitivně.

Na závěr dovolte otázku, kde kromě neurologie vidíte největší potenciál léčebného konopí?
Především v onkologii a algeziologii (léčbě bolesti). Koneckonců Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je lídrem v počtu pacientů i předepsaného konopí díky těmto oborům medicíny, ne díky neurologii.