Dva neurologové působící ve Spojených státech provedli souhrn dat z 84 studií uveřejněných v odborně recenzovaných titulech, která se týkala téměř 620 pacientů pozitivních na covid-19. Zaměřili se přitom na hodnoty naměřené pomocí elektroencefalografie (EEG), jejímž prostřednictvím lze sledovat, jak covid-19 narušuje normální chování mozku. Zajímalo je přitom, zda se u těchto pacientů objevila nějaká známka či forma mozkového poškození (encefalopatie) a zda může souviset s nemocí covid-19. Informuje o tom Science Alert.

Přibližně dvě třetiny pacientů zmiňovaných studiemi byli muži, průměrný věk dosahoval 61 let. U některých se již projevovaly stavy jako demence, které mohly mít vliv na výsledky EEG, což vědci při hodnocení výsledků svých testů zohledňovali. 

EEG naznačuje vliv nemoci na čelní mozkový lalok

Mezi 420 pacienty se jako nejčastější důvod pro objednání na EEG uváděly změny v psychickém stavu: téměř dvě třetiny studovaných pacientů zažily delirium, kóma nebo pocity zmatenosti.

Přibližně 30 procent pacientů objednal jejich lékař na EEG kvůli tomu, že prodělali záchvat, a několik jich mělo problémy s řečí. U dalších došlo k náhlé srdeční zástavě, jež mohla přerušit tok krve do mozku.

Snímky z elektroencefalografického skenování pak ukázaly celé spektrum abnormalit v mozkové aktivitě, včetně některých epileptických špiček. Nejběžnější zaznamenanou abnormalitou bylo celkové zpomalení mozkových vln, tedy sychronizovaných elektrických pulsů z mas vzájemně komunikujících mozkových neuronů. To naznačovalo obecnou nefunkčnost mozkové aktivity.

U nemoci covid-19 může být toto poškození vyvoláno rozsáhlým mozkovým zánětem v důsledku zesílené imunitní odpovědi lidského organismu na napadení virem, nebo tím, že při oslabení činnosti srdce a plic nemocí se sníží průtok krve do mozku.

Třetina všech zjištěných abnormalit byla detekována v čelním laloku, tedy v té části mozku, která zpracovává úkoly výkonného myšlení, jako je logické uvažování a rozhodování. Tento lalok nám také pomáhá ovládat emoce, řídit chování a podílí se schopnosti se učit a udržovat pozornost.

"Tato zjištění nám říkají, že bychom měli EEG vyzkoušet u širšího okruhu pacientů a podívat se, i za pomoci dalších způsobů sledování mozkové aktivity, jako je magnetická rezonance nebo CT, blíže na čelní lalok," uvedl neurolog a spoluautor nové studie Zulfi Haneef z Baylor College of Medicine v Houstonu. Studie byla publikována v časopise Seizure: European Journal of Epilepsy.

Nepodceňujme dlouhodobé důsledky

Elekroencefalografie by mohla časem pomoci při diagnostikování covid-19, upozorňovat na možné komplikace při jejím průběhu a detekovat jakékoli dlouhodobé účinky této nemoci na mozkové funkce pacienta.

Výsledky současné analýzy bohužel neposkytují srovnání s tím, jak běžné nebo vzácné jsou tyto poruchy mozkových vln v širší populaci, protože do ní byli zahrnuti pouze pacienti s covid-19, u nichž proběhl EEG test. Naznačují ale, že nový typ koronaviru může neblaze ovlivňovat naše nervové zdraví.

"Bude potřeba další výzkum, ale tato zjištění nám ukazují, na co by se měl zaměřit," uvedl Haneef. "Vypadá to, že u mozkových zánětů vyvolaných covidem-19 jsou abnormality ovlivňující čelní lalok běžné, proto jsme je navrhli jako potenciální biomarkery, tedy indikátory nemoci, které by se daly pomocí EEG sledovat," uvedli autoři nové studie.

Jak pandemie pokračuje, ukazuje se, že covid-19 má zřejmě i dlouhodobé důsledky. Někteří pacienti uvádějí, že se cítí stále unaveni, i měsíce poté, co jim byla nemoc diagnostikována, a stále pociťují její příznaky.

"Hodně lidí si myslí, že onemocní, uzdraví se a všechno se vrátí do normálu. Tato zjištění ale naznačují, že mohou vzniknout i dlouhodobé zdravotní problémy. To je věc, jíž jsme se obávali již dříve, a nyní nacházíme další důkazy, které toto podezření podporují," uvedl Haneef.