Na začátku epidemie lidé doufali, že koronavirus jednoduše vymizí. Objevovaly se názory, že by mu nemusely svědčit vysoké letní teploty, a šíření viru by mohla zastavit také rostoucí kolektivní iminuta. K ničemu z toho však nedošlo. 

Ukázalo se sice, že šíření viru do značné míry omezí dodržování důsledných hygienických pravidel, sociální distancování, nošení roušek či pečlivé trasování kontaktů nakažených, pouze tato ale nedokáží pandemii ukončit. Naděje celého světa se proto upírá k vývoji vakcíny. 

Mnozí odborníci přesto varují, že ani po schválení vakcíny nemusí covid-19 zcela vymizet. Jako pravděpodobná se jeví varianta, že zatímco v jedné části světa bude virus pod kontrolou, jinde bude jeho šíření pokračovat i nadále. 

V tomto okamžiku již ale nebude covid-19 představovat bezprostřední hrozbu. Z pandemie se totiž stane endemie, což znamená přetrvávající, ale poměrně pomalý přenos. Koronavirus tak bude - podobně jako sezónní chřipka - omezen převážně na lokální ohniska, upozornil server ScienceAlert

Vymýcení nemoci 

Dřívější pandemie svědčí o tom, že jakmile se ve společnosti objeví nové onemocnění, zpravidla v ní zůstane, protože je prakticky nemožné jej vymýtit. 

Nejznámější, ale nikoliv jedinou, vymýcenou nemocí jsou neštovice. Během 20. století tato choroba zahubila zhruba 500 milionů lidí, masivní očkovací kampaň Světové zdravotnické organizace v šedesátých letechvšak slavila úspěch a 8. května 1980 byly pravé neštovice prohlášeny za zcela vymýcené. Druhou smrtelnou chorobou, kterou se lidstvu povedlo vymýtit, je mor skotu. 

Podobné úspěchy jsou ale výjimečné, což dokládá zejména příklad malárie. Jedna z nejvýznamějších infekčních nemocí mohla podle odhadů zabít až polovinu lidí, co kdy žila. Onemocnění je prakticky stejně staré jako lidstvo samo a stále se jej nedaří vymýtit - jen v roce 2018 bylo celosvětově zaznamenáno asi 228 milionů případů nákazy a 405 tisíc úmrtí. 

Již několik století zůstávají ve společnosti i tuberkulóza, spalničky či lepra - a jejich úplné vymýcení stále není na programu dne. O něco novějšími onemocněními, která zůstávají v populaci, jsou HIV či ebola. 

Obávaná Černá smrt

Samostatnou kapitolou je pak mor, nejsmrtejnější infekční onemocnění v lidské historii, které je způsobeno bakterií Yersinia pestis. Ten za posledních 5000 let způsobil nejméně tři pandemie, během nichž zahynuly stovky milionů lidí, připomněl server ScienceAlert.

Nejznámější z morových pandemií je Černá smrt ze 14. století, nešlo ale o ojedinělý případ. Mor sužoval společnost po dobu nejméně šesti století, přičemž se vracel každých deset let, či dokonce častěji, a zcela nevymizel ani poté. 

Zatímco některé společnosti se ze ztrát způsobených pandemiemi moru vzpamatovaly relativně rychle, pro jiné znamenaly skutečně smrtící ránu. Klesající populace kupříkladu vedla k postupnému úpadku Mamlúckého sultanátu a jeho dobytí Osmanskou říší.

Vzhledem k výše uvedenému nezbývá než doufat, že se covid-19 ukáže být snadno odstranitelným patogenem a nebude ve společnosti přetrvávat po staletí. Ale historie naznačuje něco jiného…