Zprávy z míst nákazy podle odborníků ECDC ukazují, že k přenosu dochází například v kancelářích, továrnách, kostelech, restauracích, lyžařských střediscích, na večírcích, v nákupních centrech, ubytovacích zařízeních, lekcích tance, výletních lodích nebo v dopravních prostředcích.

"Zdá se, že přenos nákazy může být spojen se specifickými činnostmi, jako je sborový zpěv nebo bohoslužby, kdy může docházet ke zvýšenému vylučování kapének při hlasité řeči a zpěvu," uvádí web SZÚ.

Jednou z možností je i šíření prostřednictvím aerosolu, tedy kapiček vody rozptýlených ve vzduchu. "Předpokládá se, že se onemocnění covid-19 primárně šíří kapénkami, avšak přibývají hlášení o možném šíření prostřednictvím aerosolu," uvedl SZÚ.

Velmi nízké riziko 

O přenosu infekčním aerosolem šířeným prostřednictvím ventilačních systémů důkazy nejsou, riziko odborníci hodnotí jako velmi nízké. Dobře udržované systém včetně klimatizačních jednotek naopak bezpečně filtrují velké kapénky obsahující virus, možné je šíření malých kapének. "Proud vzduchu vytvářený klimatizačními jednotkami ve vnitřních prostorách může usnadnit šíření kapének vylučovaných infekčními osobami na delší vzdálenosti," píše se dále.

Studie prokázaly, že virus může přetrvávat v uzavřeném prostředí v aerosolu i na různých materiálech, jeho infekčnost pak závisí na teplotě a vlhkosti. Přenos viru prostřednictvím kontaminovaných předmětů nebyl dosud podle ECDC prokázán, považuje se ale za možný.

Povinná dezinfekce byla v ČR spolu s nošením roušek a zachováváním rozestupů jedním z hlavních nástrojů boje proti šíření infekce. Podle vydaných mimořádných opatření musí být dezinfikované například prostory restaurací nebo vnitřních sportovišť, dezinfekce musí být podle aktuálních nařízení musí být k dispozici také zákazníkům všech obchodů.