Krajští radní totiž chtějí uvolnit další peníze na to, aby z cest zmizel inertní posypový materiál ihned, jakmile to počasí dovolí pravděpodobně už v únoru a březnu. Tříděné kamenivo, písek nebo struska, kterými se silnice v zimě sypou, jsou totiž za teplejších klimatických podmínek bez sněhu významným zdrojem prašnosti.

„Velký podíl na znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji mají emise z automobilové dopravy a sekundární prašnost z částic usazených na vozovce. Čistit silnice i v průběhu zimy je jedna z možností jak minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel," uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že v Moravskoslezském kraji je zhruba 674 kilometrů silnic II. a III. třídy vedoucích obcemi a městy a jsou ve vlastnictví kraje. Ty jsou v zimě udržovány inertním posypem.