Původně si chtěli jen pročistit organismus a posí-lit jeho imunitu. Spolykali proto tablety se sladkovodní řasou chlorella a vláknitou sinicí spirulina. Výsledky ale pacienty pořádně překvapily: místo pocitu svěžesti se to-tiž u nich dostavily silné zažívací potíže.

Pilulky s příměsí těžkých kovů

Podobný efekt lidem při-nesla také kombinace hořčíku a vitaminu B6. „Opakovaně jsme zaznamenali hlášení o obtížích v podobě nadýmá-ní a křečí v břiše,“ upozorňuje Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin při Státním zdravotním ústavu. U dvou lidí dokonce stála kombinace těchto prvků za mohutnými průjmy.

Důvod? V prvním případě byly tablety kontaminované těžkými kovy. „Prověřili jsme obsah těžkých kovů ve výrobku a zjistili jsme, že je v něm příliš mnoho olova,“ uvedli ve své zprávě odborníci ze Státního zdravotního ústavu. Lidem, kteří chtějí sladkovodní řasu v tabletách užívat, proto vřele doporuču-jí: dejte si příště pozor na dodavatele. Podrobně zkoumej-te hlavně štítek a příbalový leták v krabičce. „Každý výrobce by měl být schopen do-ložit úplné složení tablety a původ všech použitých surovin,“ vysvětlují zdravotníci.

Pokud tomu tak není, neměli by lidé přípravek vůbec kupovat. Řasy vypěstované v nevhodném prostředí totiž mohou obsahovat škodlivé látky. Ty pak lidem vyvolají zcela opačný efekt, než je ten očistný.

Tablety nejsou lentilky

V případě hořčíku a vitami-nu B6 se zase lidé zřejmě pře-dávkovali. „Evropský úřad pro bezpečnost potravin doporučuje dospělým mužům konzumovat maximálně 350 miligramů hořčíku denně, u žen je tato dávka ještě o 50 miligramů nižší. Pokud uživatel danou dávku překročí, mohou se u něj objevit právě nežádoucí účinky v podobě nadýmání, křečí či průjmů,“ uvádí profesor Jiří Ruprich.

Podle lékařky Magdaleny Hlaváčkové se mohou objevit také ospalost, pocení nebo zvracení. „Zvýšená opatrnost je namístě zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin,“ varuje. Takoví lidé podle ní mohou skončit dokonce až na dialýze.

Rada odborníků tedy zní: čtěte příbalovou informaci a dodržujete doporučené dávkování. Užití potravinových doplňků také radši nejdřív proberte s lékařem.