Už v pěti letech tráví děti u počítače, tabletu nebo u televize denně jeden a půl hodiny. Dvanácti procentům pětiletých to ale nestačí a každý den na své monitory zírají více než tři hodiny. Později se pak z pětiny sedmnáctiletých stanou náruživí konzumenti elektronické zábavy, kteří u svých monitorů prosedí každý den více než čtyři a půl hodiny.

Více chlapců

Nedostatek přirozeného pohybu způsobuje, že 27 procent žáků přichází do první třídy s vadným držením těla. Tento neduh postupně postihuje stále větší počet školáků, takže řadu výrazných odchylek od správného držení těla objevili lékaři u 45 procent sedmnáctiletých dětí.

„Patologickým zakřivením páteře, předsunutou hlavou, kulatými zády, zvýšeným bederním prohnutím a dalšími potížemi trpí 42 procent dětí ve věku od pěti do sedmnácti let. Chlapců s fyziologickou poruchou bylo více než dívek, a to o osm procent,“ říká lékařka Jana Kratěnová ze Státního zdravotního ústavu, která je spoluautorkou studie Zdraví dětí 2016.

„Předsunutím hlavy trpělo 23 procent dětí, kulatá záda mělo 14 procent a skoliotické držení těla 13 procent dětí. U těch dětí, které se nevěnovaly žádnému sportu, byl výskyt vadného držení těla téměř o 10 procent vyšší. Bolestmi hlavy trpělo 21 procent dětí,“ dodává Kratěnová.

Často se říká, že za totality bývaly děti fyzicky zdatnější. Podle prezidenta Unie fyzioterapeutů České republiky Vladana Toufara je to pravda. „Ale nesouvisí to nijak s tvrdostí totalitního režimu. I na Západě bývali školáci kdysi fyzicky výkonnější a netrpěli tak často onemocněním pohybového aparátu. Změna k horšímu souvisí s výchovou a rozvojem technologií. Dříve se děti zkrátka více hýbaly,“ říká Toufar.

Ve výšce očí

Fyzioterapeut upozorňuje i na fakt, že tělo ničí dětem nejen nedostatek pohybu, ale také nezdravý způsob sezení. Jak školní výuka, tak společenský život se dnes bez dlouhého sezení ne-obejde. A když už děti sedět musejí, měly by sedět správně. Přinejmenším při zábavě. Velkým problémem je podle Toufara například nesprávné usazení počítače.

Horní okraj obrazovky by měl být umístěn ve výšce očí. „Nesmí to být níž. Monitor musí stát vepředu, nikoli někde po stranách stolu a podobně. Stolní počítače bohužel mizejí. Děti celé hodiny zírají na notebooky, tablety, nebo dokonce na chytré telefony, nad nimiž se nezdravě nahýbají. Tělo při tom mají podivně zkroucené na pohovkách nebo v křeslech,“ nastiňuje Toufar polohy, které ničí páteř i svaly.

Pomůže sport

Více než polovina všech dětí, hlavně těch nejmladších, se snaží sezení kompenzovat sportem, přestože nejsou organizovány v žádném oddíle nebo kroužku. Průzkum zdravotního ústavu uvádí, že se 54 procent dětí věnuje sportu čtyři hodiny týdně. Nejvíce cvičí devítileté děti, s věkem pak pohybová aktivita klesá. Sportu holduje jen 37 procent sedmnáctiletých a pětina dětí nemá podle studie zdravotního ústavu dokonce vůbec žádnou pohybovou aktivitu.