Bude se po devadesáti dnech od přijetí pacienta platit za lůžko dlouhodobé péče, jak se objevilo v některých médiích?
Nebude. Zdravotní péče bude vždy všem občanům České republiky hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Za lůžko dlouhodobé péče se v žádném případě platit nebude. Pouze by po devadesáti dnech došlo k tomu, že by lékař s pojišťovnou museli zhodnotit, zda je v této péči potřeba pokračovat. Kdo bude ve vážném stavu, léčba bude samozřejmě dál pokračovat. Jde spíše o to, aby tam nikdo nezůstával déle, než je potřeba, což navíc nemá oporu v zákonech. Zhodnotí se, zda není vhodný na jinou péči, například do domácí péče nebo pobytové sociální služby. Výhledově by mohl jít na nový typ služby, sociálně zdravotní péči. Tu doposud zákon nezná, chceme ji letos představit.

Společenská místnost v oddělení sociálních pobytových služeb LDN Rybitví. Ilustrační snímek
Pětina kapacit léčeben v ČR je obsazena zbytečně. Ministerstva chystají změnu

Kdo by tuto sociálně zdravotní péči nabízel?
Službu by mohly nabízet jak poskytovatelé sociální péče, tedy například sociální pobytové služby, tak poskytovatelé zdravotní péče, tedy nemocnice. Větší zájem patrně budou mít ti prvně jmenovaní.

Co když revize po devadesáti dnech zjistí, že hospitalizace už není ze zdravotních důvodů nutná, ale ten člověk nebude mít kam jít?
Kdo nepotřebuje zdravotní péči v tak velké míře, lůžko dlouhodobé péče pro něj není ideální místo, protože dostatečně nezajišťuje sociální službu. Je už na koordinátorech sociálně zdravotní péče v krajích či obcích a dalších sociálních pracovníků, aby o ty lidi bylo postaráno. Musí se navyšovat kapacity sociálních služeb, terénních pracovníků a podobně.

Náměstek ministra zdravotnictví Václav PláteníkNáměstek ministra zdravotnictví Václav PláteníkZdroj: Se svolením Václava Pláteníka

Sociálně zdravotní péči by si už lidé hradili?
Šlo by o kombinované financování. Péče by se financovala jak z veřejného zdravotního pojištění, tak z příspěvku na péči, tak z přímé platby dané osoby za tzv. „hotelové služby“. Za ty se už ale platí i dnes v pobytových sociálních službách, tedy za to, co nespadá pod zdravotní výkony ani na to nelze čerpat příspěvek na péči. To není novinka.

Psychiatrická péče v Česku prochází změnou. Není již jen o velkých léčebnách
Psychiatrie už není jen o velkých léčebnách. Přibývá služeb a lidí s problémy

Není problém i v tom, že lidé často zaměňují pojmy léčebna dlouhodobě nemocných a dlouhodobá lůžková péče?
Často užívaný pojem léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) nikterak neurčuje zdravotní služby, jež jsou v rámci takového zařízení poskytovány, a nemá žádný právní význam. LDN je termín užívaný čistě jako název zařízení a je jen na provozovateli, jaké zařízení takto nazve. Určující je, jaký druh a forma péče je zde na základě platného oprávnění poskytována.