Rakovina štítné žlázy se v ČR týká jedné až dvou žen na sto tisíc těhotenství. Studie na 40 pacientkách z let 2004 až 2016 také prokázala, že výsledky terapie žen s karcinomem štítné žlázy diagnostikovaným v průběhu těhotenství se neliší od výsledků v celé populaci a jsou velmi dobré.

Lékaři v současné době dávají přednost léčbě, která pacientce umožní dítě donosit. „U pacientek s karcinomy štítné žlázy je klíčové rozhodnutí o načasování operace, kdy nejbezpečnější je provedení totální thyroidektomie - tedy odstranění celé štítné žlázy - v průběhu druhého trimestru, jak tomu bylo u většiny námi hodnocených pacientek,“ vysvětlil hlavní řešitel studie Jan Bouček z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Podle výsledků studie by tedy lékaři měli zvážit, jestli operaci neodložit až po porodu. Lékaři u sledovaných pacientek sledovali parametry onemocnění, léčbu v těhotenství i po porodu, výsledky porodu i výsledky léčby nádoru.

„Chirurgický zákrok během těhotenství představuje vždy určité riziko, a proto je důležité tyto ženy sledovat nejen během těhotenství, ale i po porodu. Tak je možno zaznamenat i dlouhodobý vliv, který jinak nemusí být hned viditelný,“ dodal Bouček.