Právě chronická lymfatická leukémie je nejčastější typ této choroby u dospělých lidí. Jde o nádorové onemocnění z B-lymfocytů, tedy buněk imunitního systému, které jinak brání tělo vytvářením protilátek.

„Tento patent je monopolem v USA na využívání GAB 1 inhibitorů jako léčiva na hematologické malignity (leukémie) a Masarykova univerzita s Fakultní nemocnicí Brno jsou vlastníky těchto práv. To je nezbytná podmínka při vývoji nových léčiv a pro potenciální spolupráci s farmaceutickými společnostmi,“ uvedla Markéta Vlasáková z Masarykovy univerzity.

Udělení amerického patentu znamená významný milník, rozhodně však nejde o konečnou fázi. „Terapeutické strategie v onkologii se v posledních deseti letech výrazně vyvíjí. Proto bychom chtěli mít postupem času novou látku, která má potenciál využití u pacientů s jedním ze studovaných nádorových onemocnění krve,“ oznámil vědec Mráz, který působí v organizaci Ceitec, výzkumném centru Masarykovy univerzity.