"Lidé, kteří zjistí nepravidelnost pulzu, nepřiměřeně rychlý nebo pomalý tep, by se měli nechat vyšetřit lékařem, včetně EKG," řekl novinářům předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík.

Při fibrilaci síní se u části nemocných vytvoří v srdci krevní sraženiny. Pokud se dostanou krevním řečištěm do mozku, vytvoří překážku v zásobení okysličenou krví.

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou smrti, každých šest vteřin na ni ve světě umírá jeden člověk. Jeden za čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících do 85 let prodělá mozkovou mrtvici. Loni na ni v Česku zemřelo 10.669 lidí.

Častěji se nepravidelný chod srdce vyskytuje ve vyšším věku, při vyšší konzumaci alkoholu, u lidí s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku či zvýšené funkci štítné žlázy, doplnil Vrablík. Pokud by tito pacienti užívali léky snižující srážlivost krve, nemuseli by podle něj dospět až k mrtvici.

„Odhadujeme, že celkem v Česku za péči o nemocné cévní mozkovou příhodou se vydá 40 miliard korun ročně," doplnil přednosta neurologického oddělení a iktového centra chomutovské nemocnice a člen výboru cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Jiří Neumann.

V rámci světového dne si lidé mohou v sobotu 1. listopadu orientačně nechat změřit okysličení krve a krevní tlak a informovat se o příznacích, rizikových faktorech a možnostech prevence mrtvice. Příležitost k tomu budou mít od 09:00 do 21:00 ve stánku Centra zdraví v Praze v Arkádách na Pankráci. Pacientské sdružení ICTUS (mrtvice) dodá informační brožury o riziku mrtvice do čekáren praktických lékařů po celé ČR.

příznaky mrtvice
náhlá slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné straně těla
pokles ústního koutku
potíže s řečí nebo porozuměním řeči
náhlá porucha zraku
náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace
velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny