Pro léčbu nemoci covid-19 jsou aktuálně Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL) registrovány dvě léčivé látky. Další dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví.

Remdesivir

První registrovaný je remdesivir určený pacientům se závažným průběhem nemoci. Podává se infuzí a jeho použití je omezeno na zdravotnická zařízení, kde musejí být pacienti pečlivě sledováni. „Konkrétně před zahájením léčby a v jejím průběhu musejí být sledovány funkce jater a ledvin,“ uvádí mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Lék bamlanivimab pro léčbu nemoci covid-19 - ilustrační foto.
Používejte bamlanivimab na covid-19, vyzval Babiš. V Česku už je 3000 dávek

Dexamethason

Druhou schválenou látkou jsou léky na bázi dexametha-sonu, což jsou kortikoidy původně určené k léčbě revmatických nebo kožních potíží. „Mohou být využity u hospitalizovaných pacientů vyžadujících kyslíkovou podporu,“ říká Brunclíková.

Bamlanivimab a další

Jako nadějné se podle SÚKL jeví i monoklonální protilátky, tedy takzvané protilátkové léčivé přípravky. Tam patří např. bamlanivimab, kasirivimab a imdevimab. „V ČR dočasně povolilo použití bamlanivimabu ministerstvo zdravotnictví,“ uvedla šéfka SÚKL Irena Storová. Tyto léky fungují tak, že se navážou na S-protein na povrchu koronaviru. To brání vstupu koronaviru do lidských buněk, a může tak bránit dalšímu rozvoji nemoci.

Epidemiolog Roman Prymula
Prymula: Začít používat neschválenou vakcínu Sputnik V již nemá smysl

Ivermektin

I tento lék schválilo ministerstvo jako neregistrovaný. Původně se používal proti parazitům. Někteří lékaři jej nasazují u pacientů na počátku nemoci. Má ale řadu kritiků, podle kterých při jeho podávání může dojít k poškození jater či ledvin.

Plazma

Často se k léčbě používá i krevní plazma od lidí, kteří covid prodělali a mají dostatek protilátek. Používá se u středně těžkých pacientů.

Isoprinosine

Lék Isoprinosine se využíval k léčbě infekčních onemocnění způsobených herpetickým virem. U nás jej propaguje především epidemiolog Jiří Beran. Podle něj pomáhá podporovat tvorbu „ochranných“ NK buněk, jež zabrání šíření viru. Opět má řadu odborných kritiků, kteří poukazují na to, že lék neprošel podrobnými klinickými testy a může mít i řadu závažných vedlejších účinků.

Jedním z nečekaných příznaků onemocnění covid-19, hlášeným z různých míst světa, se stalo i zarudnutí posledních článků končetin, připomínající omrzliny
Covid opět překvapil. Mezi jeho příznaky se zařadily vyrážka a zarudnutí kůže

Kolchicin

Tuto látku v rozhovoru pro Deník propagoval primář interny chebské nemocnice Stanislav Adamec. Užívá se například pro léčbu dny či kloubů. Proběhly dvě studie – brazilská a kanadská. U covidu se doporučuje na počátku příznaků u pacientů se zvýšeným rizikem. „Nezávislí experti žádaní o názor na výsledky (kanadské) studie jsou opatrní v hodnocení, protože oprávněně tvrdí, že si s míněním počkají na její publikaci v odborném tisku,“ okomentovala to Česká internistická společnost.