Dítě, které preferuje levou ruku, je zcela normální. Být levákem je stejně přirozené, jako být pravákem. Encyklopedie říká, že leváctví (sinistralita, levorukost) je preference levé ruky nebo jiné části těla před pravou. Levák je osoba, která má levou ruku obratnější než pravou, tedy opačně, než je obvyklé, obrácená lateralita však bývá pozorovatelná také ve funkci nohou (dominantní noha se používá ke kopání), zraku nebo sluchu.

Dominance může být nejen funkční, ale může se projevit i na tvaru orgánů. Levák častěji používá levou ruku při manipulaci s předměty a levou rukou se učí psát snadněji než pravou. V minulosti bývalo leváctví závažným sociálním handicapem a převažovala tendence násilně přeučovat leváky na praváky (v Československu byla tato snaha oficiálně zavržena v roce 1967 vyhláškou ministerstva školství, protože toto přeučování není zcela úspěšné a působí neúměrné riziko škod na duševním zdraví).

V dnešní době jsou v moderní společnosti leváci akceptováni a mnohé výrobky jim jsou přizpůsobovány.

Kterou si vybrat?

S konečným verdiktem, jestli je vaše dítě levák nebo pravák, není dobré pospíchat, některé děti jsou sice vyhraněné od útlého věku, ale jiným to může trvat mnohem déle. Kolem pátého až šestého roku věku se obvykle situace vyjasní, ale některé děti si hledají svou ruku ještě po nástupu do školy. Těžší situaci mají zvláště děti nevyhraněné, protože dříve se přiklonily v převládajícím pravorukém prostředí k ruce pravé. Dnes, kdy mají na výběr strany dvě a není na ně tolik naléháno, jejich rozhodování může být delší. Může se i stát, že vnitřně odkládají rozhodnutí přihlásit se k jedné nebo druhé převažující ruce, a nakonec se rozhodnou až pod tíhou okolností, které nejdou odvrátit.

Pokud se vám však u vašeho dítěte zdá cokoli v nepořádku, je nejlepší navštívit pedagogicko- psychologickou poradnu, kde se třeba jen přesvědčíte, že všechno je, jak má být, a navíc budete mít dobrý pocit, že jste ve výchově svého dítěte něco nezanedbali.

Spolupráce se školkou

Pro rodiče leváků, kteří jsou sami praváci a s leváctvím zatím příliš velké zkušenosti nemají, jsou v této oblasti zásadní znalosti učitelky mateřské školy. Takovým rodičům by učitelka mateřské školy měla srozumitelně vysvětlit přirozenou podstatu leváctví a také to, že v některých činnostech postupují leváci jinak než praváci.

Nejdůležitější však je, aby rodiče, prarodiče a škola byli v zájmu dítěte ochotni a schopni postupovat jednotně v souladu se současnými znalostmi o levácích. Samotní rodiče předškoláků většinou leváctví svých dětí přijímají dobře a jsou také připraveni na to, že v některých činnostech budou muset se svým dítětem pracovat jinak, než jak jsou zvyklí.

Do první třídy jasno

U dětí stranově ještě nevyhraněných je potřeba postupovat individuálně a s velkou citlivostí a zatím jim v otázkách stranové orientace nechávat mnohem větší prostor pro rozhodování, aby si vyzkoušely a osahaly různé činnosti. Tlak na rychlé dokončení stranové orientace může vyvolat psychické problémy.

Nicméně již před nástupem do školní docházky a pro potřeby zápisu do první třídy by bylo dobré vědět, zda dítě bude psát levou, nebo pravou rukou.

U vyhraněnějších dětí se zpravidla pozná podle toho, kterou rukou berou do ruky hračky, příbory, jakou rukou lépe a častěji kreslí. Lépe se lateralita rozezná u činností, u kterých dítě není vázáno společenskou konvencí.

Malí leváci mají v dětském kolektivu sklon napodobovat, kontrolovat a při práci srovnávat své výkony s ostatními dětmi. Takto, aniž to tuší, mají někteří sklon napodobovat praváky děti i dospělé, a zvykat si na postupy, které jdou proti jejich přirozeným pohybům a sklonům tím, že napodobují způsoby a postupy práce těch, kteří s nimi sedí a pracují nejblíže a kteří jsou jim vzorem.

Citlivý přístup a zájem

Při práci s leváky předškoláky není vhodné je neustále upozorňovat na to, že jsou leváci. Děti tuto informaci přijímají bez většího sebeuvědomění. Lépe je nastínit situaci, kdy dítě musí upřednostnit levou, nebo pravou ruku například pobídkou: „Vezmi si tužku do té ruky, kterou se ti lépe kreslí." K úplnému uvědomění si a prožití vlastního leváctví dochází obvykle na konci prvního stupně základní školy.

Pokud s dětmi nacvičujete praktické činnosti, jako je zavazování tkaniček, úchop psacích pomůcek, vedení vodorovných linek křídou na tabuli nebo v papíře a dalších úkolech, snažte se neukazovat a nenacvičovat tyto dovednosti čelem k dítěti. Nejefektivnější je postavit se za ně tak, aby si dítě nemuselo pohyby stranově obracet.

Problematika leváctví v předškolní výchově je pořád jen málo prozkoumána a metodicky propracována nejen pro práci v mateřských školách, ale například i v kurzech pro uvolnění motoriky ruky, stejně jako v oblasti položení základů hry na hudební nástroje nebo jednotlivých sportů. Základem práce s leváky je ovšem citlivý přístup jak rodičů, tak pedagogů.

zajímavosti
• V arabských zemích (levá ruka se používala místo papíru po vykonání velké potřeby), Indii nebo Indonésii je neslušné jíst levou rukou, v Indonésii je také neslušné přijmout levou rukou dar.
• V církevním prostředí bylo někdy leváctví považováno za znamení ďábelského vlivu. Eskymáci (Inuité) věřili, že každý levák je čaroděj.
• Pokud se chlapec při výcviku do římské legie projevoval jako levák, byla mu levá ruka přivazována k tělu, aby byl donucen naučit se používat pravou ruku.
• Japonský muž mohl opustit svou ženu, když zjistil, že je levačka.
• V Číně byli ještě nedávno leváci důrazně nabádáni, aby se přeučili na praváky. Tvary čínského písma lze levou rukou psát jen obtížně.
• V některých afrických zemích bývalo zvykem, že dítěti polili levou ruku vařící vodou a ponořili do bahna, dokud nervy v ruce neodumřely. Tak ho donutili používat pravou ruku.
• Leváky byli například Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Chaplin, Vladimír Menšík, Josef Lada nebo Franz Kafka.

Filip Lukeš