Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) už počátkem března informoval o tom, že jódové tablety chrání pouze štítnou žlázu, aby nepřijímala radiojód z ovzduší. Tablety s jódem však podle úřadu rozhodně nejsou univerzálním „protijedem“ proti ionizujícímu záření. Navíc je klíčové užít tablety ve správný čas. V opačném případě mohou totiž jódové tablety člověku spíše ublížit.

Vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. Ilustrační foto.
Masivní ruské zbrojení? Oproti NATO je zanedbatelné, ukazují data

„Pokud se tablety užijí ve správný okamžik – to znamená v rozmezí 2 až 4 hodin před tím, než je organismus vystaven působení radioaktivního jódu, žláza se přednostně zasytí stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se do štítné žlázy nedostane. Pokud však radioaktivní jód v ovzduší není, je zbytečné tablety užívat. Jedná se o vysoké dávky jódu, které mohou lidský organismus a především štítnou žlázu zbytečně zatížit,“ píše na svém webu SÚJB.

Od užívání jódu kvůli obavám z použití jaderných zbraní odrazuje i Česká lékárnická komora. „Předávkování jódem je nebezpečné. Mohou se objevit příznaky jodismu (otrava jódem) jako bolest hlavy, bolest a otok slinných žláz, horečka a laryngitida, otok nebo zánět hrdla, gastrointestinální potíže a průjem. Akutní požití jódu může vyvolat poleptání zažívacího traktu a poškození ledvin. Může se objevit otok glotidy, což může mít za následek asfyxii nebo aspirační pneumonii,“ varuje Česká lékárnická komora.

Podobné sdělení uvádí i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dostupné přípravky, které si lidé mohou v lékárnách nebo na internetu pořídit, navíc obsahují jen minimální množství jódu, jde třeba o množství 0,1 mg jódu v jedné tabletě. A to v případě jaderného výbuchu nepomůže. Deniku.cz to potvrdil i profesor Miloslav Pouzar z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Optimálního profylaktického účinku je podle něj dosahováno při dávkách okolo 1 mg jodidu draselného na kg tělesné hmotnosti – denní dávka pro 70kg člověka je tedy zhruba 70 mg jodidu draselného.

Cvičný jaderný výbuch provedený v rámci operace Upshot-Knothole
Jak daleko musí člověk být, aby přežil jaderný výbuch? Dopady rozebrala studie

„Potravinové doplňky obsahující stopové koncentrace jódu nejsou z hlediska zmíněné profylaxe vhodné hned z několika důvodů – jde o potravní doplňky, takže v nich na rozdíl od léků jód vůbec být nemusí, zákon o potravinách totiž vyžaduje uvádění maximální koncentrace složek, nikoli jejich skutečný obsah. Pokud by tam třebas i nějaký byl, velkou neznámou bude jeho biologická dostupnost (může tam být, ale není zaručeno, že se bude vhodným způsobem vstřebávat do organismu), no a samozřejmě i kdyby tam jód byl v deklarovaném množství a odpovídající biologické dostupnosti, bylo by třeba k dosažení terapeutické dávky požít adekvátní množství přípravku… takže nakupování potravinových doplňků se stopovými koncentracemi jódu nedává v daném kontextu žádný smysl,“ potvrdil Pouzar.

Jódové tablety, které by člověku při jaderné havárii dokázaly pomoct, tedy ty, které obsahují dostatečné množství jódu, nejsou přitom v českých lékárnách dostupné už několik let.

Irena Frolová