„Preexpoziční profylaxe (PrEP) poskytuje bezpečnou a velmi účinnou ochranu před nákazou HIV, pokud je užívána správně. Spočívá v užívání kombinace dvou léků (emtricitabinu a tenofoviru DF), které brání nákaze lidí, již jsou ohrožení HIV,“ říká přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň Dalibor Sedláček. K rizikové skupině patří podle něj například muži mající sex s muži, sexuální pracovníci, partneři HIV pozitivních osob, injekční uživatelé drog nebo osoby, které nepoužívají kondom.

Užívání léku má podmínku. Je určen pouze osobám HIV negativním, které nemají závažnou poruchu funkce ledvin. „Klient nejprve dostane písemnou informaci a dotazník, abychom také my věděli alespoň základní údaje o jeho zdravotním stavu. Poté se mu přesně vysvětlí, v jakých případech se lék smí používat. A také se mu musí udělat laboratorní vyšetření, které je schopné odhalit případné poškození ledvin nebo jiných orgánů. Především je ale nutné zjistit, že je člověk HIV negativní a nemá další sexuálně přenosné nemoci,“ uvádí Sedláček.

Klienti se stydí přijít

Zmíněný přípravek je ve světě používán již řadu let k léčbě infekce HIV, ale od roku 2012 se užívá také k PrEP. „Bohužel se však stále setkávám s tím, že naši potenciální klienti o HIV centru v Plzni vědí, ale stydí se k nám přijít a jezdí raději do Prahy,“ dodává Sedláček, podle kterého je ve FN Plzeň v současnosti zaregistrováno asi 300 HIV pozitivních osob.

Podle dat Státního zdravotního ústavu vzrostl v Plzeňském kraji počet nakažených virem HIV meziročně o devět osob. K poslednímu červnu činil celkový počet HIV pozitivních případů v regionu 125.