Jak náročný je přechod z domácnosti do striktně daného režimu domovů pro seniory?
Sociální služby dělají ohromnou práci v tom, že poskytují podporu lidem, kteří by ji bez nich neměli. Jedincům, kteří by jinak mohli zůstávat bez pomoci a o hladu, zachraňují zdraví, kvalitu života i samotný život. Nicméně všechna tato zařízení jsou zároveň tím, čemu v sociologii říkáme tzv. totalitní instituce. Přesně daná pravidla a řád jsou z organizačního pohledu výhoda, zároveň jde ale o jejich největší slabinu. Zcela zásadně tu jsou lidé omezeni ve zvyklostech, co se týče jídla, sexuality.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Starší lidé v domovech pro seniory trpí nedostatečným příjmem potravy, zjistila studie:

Nedostatečným příjmem potravy trpí starší lidé v domovech pro seniory i v domácím prostředí
Někteří důchodci v domovech jsou podvyživení. Důvodů je hned několik

Proč je to vlastně tak přísně nastavené?
Instituce si nedovedou představit, že by to mohlo fungovat jinak, je to v jejich DNA. Navíc jsou pod tlakem dohlížitelů, kteří jejich chod kontrolují. Někdy jsou kvůli obavám ve svých pravidlech papežštější než papež, aby je nikdo nemohl napadnout za nějaké pochybení. Výsledná podoba je zcela odlišná od toho, jak se to dělá doma. Jde o daň za masové zařízení, které musí fungovat jako fordovská továrna.

Přesně daný bývá i časový řád a jídelníček. Někdo si kvůli jednotné snídani musí přivstat, jiný na ni čeká od brzkého rána. Žádné mlsání a „neřesti“. Jak to ale udělat jinak, aby z domova pro seniory nebyl holubník?
To je právě ta otázka: Vadilo by, kdyby z toho byl holubník? Říkáme tomu domov, ale chovají se jako hotel: podávají jídlo a stelou postele. Ale není to domov, kde by si člověk mohl řídit věci podle sebe. Řešením jsou třeba bufety, kam si člověk může zajít, popřípadě ledničky s vlastním jídlem, jak to už někde mají. Šlo by udělat některé praktické kroky a vyjednávat o nich s institucemi. Je totiž otázkou, zda právo na sebeurčení nebo na nesení přiměřeného rizika by neměly být nadřazené ochraně klienta.

Co by se podle vás mohlo změnit snadno a rychle?
Měli bychom se přestat bát. A zbavit se tak přehnané ochrany a přehnaného dohledu nad klienty. Ti lidé jsou svéprávní dospělí, jen změnili bydliště. My je ale úpěnlivě chceme chránit před špatnými volbami, tak jim spoustu věcí upíráme.

Každé jídlo by mělo obsahovat 20 g kvalitních bílkovin.
Jak nakrmit seniory? Vitalita z talíře je velmi důležitá

A přitom mnozí znají ze svého okolí případy, kdy děti v dobré víře zakázaly babičce zákusky, protože má stařeckou cukrovku, nebo dědovi alkohol či cigarety, protože měl mrtvičku, ale senioři začali naopak rychle strádat a uvadat.
Ano, protože kvalita života se skládá z fyzického a psychického zdraví a duševní pohody. A ve chvíli, kdy tlakem na fyzické zdraví narušíte pohodu člověka, porušíte tu rovnováhu. V pozdním věku bývá už důležitější kvalita života než jeho délka.