Nový přístroj, který pomáhá při léčbě pacientů v intenzivní péči, byl slavnostně předán ve čtvrtek. Pražský magistrát přispěl dotací ve výši sto tisíc korun. „Nový monitor bude součástí celkového vybavení našeho oddělení, které se stará o pacienty po operacích nebo pacienty v závažném zdravotním stavu, kteří vyžadují nepřetržité sledování a léčbu,“ uvedl v tiskové zprávě primář ARO Gustav Berlinger.

„Monitorace nám umožňuje bezprostředně reagovat na případné změny či poruchy životních funkcí a zabránit tak ohrožení života nebo zhoršení zdravotního stavu,“ dodal doktor Berlinger z nemocnice, která je jediným církevním špitálem v Česku poskytujícím akutní péči.

Mezi funkce monitoru samozřejmě patří EKG, invazivní i neinvazivní monitoring krevního tlaku, sledování dechové frekvence nebo také monitorování saturace krve kyslíkem, které se provádí pomocí čidla připevněného na prst či ušní lalůček.

Pražský radní Radek Lacko (ANO), v jehož gesci je kromě zdravotnictví ještě bydlení, se zúčastnil čtvrteční akce a řekl: „Věřím, že ultramoderní přístroj pořízený z dotace hlavního města ulehčí a zefektivní práci lékařům a zdravotnímu personálu a co hlavně – bude pomáhat zachraňovat životy pacientů.“

Lacko, který by chtěl mít v Praze metropolitní nemocnici, dodal, že Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského navštívil už dříve a zjistil, že je „v mnoha ohledech unikátní“ a že je roste zájem občanů o její služby. Nyní díky magistrátnímu příspěvku úroveň NMSKB na Malé Straně nejspíš ještě vzroste. „Věřím, že nové vybavení pacienti i personál ocení,“ uzavřel radní Lacko.