V pravěku byl podle výzkumů podíl praváků a leváků přibližně stejný. Až v době bronzové, když se začalo pracovat s různými nástroji a zbraněmi, začalo stále více lidí používat pravou ruku.

Od středověku až do poloviny 20. století se leváctví potlačovalo a takto orientovaní lidé byli v různých obdobích a při různých činnostech střídavě vyzdvihováni nebo zatracováni. Mnoho mužů a hlavně žen skončilo v plamenech na hranici jen proto, že jim šla práce lépe od levé ruky. Rozvoj vědy v 18. a 19. století hledal dokonce lék pro tzv. nemocné leváky. V mnoha jazycích je dodnes slovo levý synonymem něčeho nesprávného, ba dokonce až zlého.

Za leváctví může náš mozek. Každá jeho polokoule řídí opačnou stranu těla. Takže levá mozková hemisféra ovlivňuje pravou a pravá je zodpovědná za levou. Teorií o tom, proč a jak vzniká leváctví, je mnoho. Od poškození mozku z důvodu stresu při porodu až po vyšší hladinu testosteronu během vývoje plodu v těle matky. Žádná z nich ovšem zatím neposkytla dostatečné vysvětlení.

Rady pro rodiče

Převaha jedné strany se začíná u dítěte projevovat tehdy, kdy se rozvíjí pohybová obratnost. To souvisí s dozráváním centrálního nervového systému.

Hračky: Některé děti již v batolivém věku dávají přednost pravé ruce, jiné ruce levé. Často maminky dětem přisunují hračky a jiné drobné předměty k pravé straně, aby je dítě uchopilo pravou rukou ve snaze zamezit tomu, aby z potomka byl levák. A přesto - některé dítě, i když má oblíbenou hračku blízko pravé ruky, raději se pracně otočí celým tělem a zmocní se jí rukou levou. Děti s výraznou dominancí si svou levorukost uchovají a nepodlehnou různým nástrahám k přecvičení či vnucení ruky pravé.

Lžíce: Když dítě začíná jíst lžící, nutíme jej, aby ji drželo v pravé ruce. Pravoruké dítě tomu lehce vyhoví, levoruké odmítá a brání se. Levák se silným stupněm dominance pak odmítá jíst, mění se dokonce i jeho vztah k matce.

Tužka: Nátlak na užívání pravé a vnucování tužky do pravé ruky vyvolává u leváků silný protest. Některé děti přestávají kreslit.

Ostatní postřehy: Dominantní nohou se dítě bude odrážet na koloběžce nebo nasedat na jízdní kolo, dominantní nohu bude strkat při oblékání do kalhot, dominantní rukou se častěji češe nebo si čistí zuby, stříhá nůžkami, navléká nit do jehly. K dominantnímu oku přiloží spontánně papírovou trubičkou použitou jako dalekohled. K dominantnímu uchu přiloží sluchátko nebo mobilní telefon. Někdy však může jít o náhodu nebo napodobování.

Speciální pedagogové vyvinuli mnoho testů k zjišťování laterality. Není-li lateralita zcela jednoznačná (například dítě pro některé činnosti preferuje jednu ruku, pro jiné činnosti druhou), může být s rozhodováním, zda je dítko levák či pravák, problém.

Roli hraje také předškolní zařízení. Některé učitelky levorukému dítěti v jeho manuálních činnostech vyhovují, zatímco v rodině dítěte leváctví potlačují. Taková nedůslednost ve výchově je velmi škodlivá pro další vývoj dítěte.

U školáků a osob dospělých se leváctví poznává již dost obtížně. Bývá velmi často překryto navozenou pravorukostí. Tady pak se musí konat různé zkoušky, abychom objevili, která ruka je obratnější, které oko nebo ucho je výkonnější.

Přecvičovat leváka na praváka? Od roku 1967 je přeučování zakázáno. Probíhá tak jen v rodinách

„Dodnes mám trauma. Jako levačku mě ve škole i doma těžce přeučovali. Mám s tím velké problémy a při některých činnostech - třeba při šití - si připadám neohrabaná a nešikovná. Nejde mi to tak, jak bych chtěla. A pořád ve mně zůstal – i po těch letech – divný pocit strachu z toho, že když jsem levák, jsem divná a je to špatně,“ svěřuje dvaapadesátiletá Jiřina.

Snaha o přeučení leváka na praváka, ke které nyní dochází v podstatně menší míře než dříve (dnes pouze v rodině), může mít za následek závažné vývojové poruchy. Přecvičováním se zasahuje do vývoje nervové soustavy a vede k rozrušení přirozené dominance a orientace mozku. Mezi možné následky přecvičování leváků patří nešikovnost, potíže s motorikou, s psaním pravou rukou. Dítě píše pomalu, více chybuje, má k psaní odpor.

Častý je také motorický neklid, neposednost, neukázněnost a nepozornost. Dítě ztrácí chuť k práci, v průběhu školní docházky se může projevit až odpor vůči škole a učení, zhoršování prospěchu. Závažnějšími problémy bývají poruchy ve vývoji řeči (řeč se může opožďovat, způsobit koktavost) a neurotické projevy chování dítěte (úzkostnost, bázlivost, agresivita a útočnost). Přidává se také noční pomočování či sklon k podvádění, nerozhodnost. Dítě by mělo vždy psát rukou, která je šikovnější.

Pravák pravou, levák levou

„Jsem levák, spíše kříženec – píšu a kreslím levou, ostatní činnosti pak zvládnu pravou," svěřuje se osmačtyřicetiletá Marta a dodává: "Neměla jsem se svou levorukostí nikdy problém. Snad jen v první třídě jsem dostala horší známku ze psaní, protože jsem si text rozmazala. Pero či tužku pro leváky nepoužívám. A protože pracuji s počítačem, můj „handicap“ se psaním na klávesnici zcela smazal a vymizel.“

Jedenáctiletý Dominik ruce při činnostech střídá. „Podle nálady. Píšu levou, ale něco zkouším i pravou. Jediné, co z pomůcek pro leváky využívám, jsou nůžky. Taky při sportu používám někdy pravou, někdy levou." Dvaatřicetiletý Ivan je čistokrevný levák. "Používám i pero pro leváky. Když dělám nějaké řemeslné práce a můžu si vybrat, sáhnu také po pomůckách pro leváky,“ popisuje.

Česká většinová společnost, která leváky a leváctví už dávno přijímá, se jimi nějak výrazně nezabývá. Nevidí v leváctví nic špatného, s leváky v běžném životě je sžita. Obecně se v našich zeměpisných šířkách traduje, že problémy leváků jsou vyřešeny tím, že je společnost neodsuzuje a nechává je na pokoji. A bohužel, tento postoj sdílejí i učitelé a specialisté na výchovu dětí se specifickými potřebami. A tak leváci si holt s pravostranně uspořádaným světem musejí tak nějak poradit sami…


Co je to vlastně leváctví aneb Záhada laterality
Leváctvím se označuje přednostní užívání levé ruky - v širším pojetí také přednostní užívání jednoho z párových orgánů (oka, ucha, nohy). Leváctví není tedy jen záležitostí ruky, ale převaha celé poloviny těla. Přednostní používání jednoho z párových orgánů znamená, že člověk vykoná daný úkon lépe a rychleji, snáze a raději jednou z obou rukou, jedním z obou očí, jednou z obou nohou. Jedná se ale také především o úkol složitý a náročný. Ten z párových orgánů, který se více využívá, se nazývá dominantní. A důležité je říct, že lateralita, tedy preference jedné strany, není návyk ani zlozvyk.

Jak poznat leváctví?
Sklon k přednostnímu užívání jedné z rukou, nohou, očí, či uší je vrozený. Existují celé rody, ve kterých se vyskytují převážně leváci, je to do určité míry dědičný jev. Vrozený sklon k leváctví se začíná projevovat v době, kdy dítě vyzrává po stránce pohybové. Není to u všech dětí stejné, u některých je jasná převaha jedné z rukou už kolem jednoho roku věku, u jiných se zřetelně projevuje až kolem dvou let. Začne-li se dítě výrazněji projevovat jako levák, je to živelný projev jeho přirozenosti. Leváctví z nutnosti – to je stav, kdy člověku zbývá jen jedna ruka, tj. levá, když pravá byla vyřazena amputací, zmrzačením nebo obrnou. Pokud jde o rozeného praváka, nezbývá pak jediná možnost, než procvičovat zbývající levou ruku. Odborníci uvádějí, že nacvičení levé ruky tu nemá chorobné následky ani v dětství, ani v dospělosti. Nedochází k rušivým zásahům z druhé mozkové polokoule, protože není činnostních podnětů z vyřazené z pravé ruky.

Leváctví…
- Bylo považováno za tělesnou vadu.
- V některých kulturách je dodnes upřednostňování levé ruky při některých činnostech považováno za neslušné, nebo dokonce trestuhodné.
- Církev dlouho považovala leváctví za znamení ďábla.
- V Indii a Indonésii je neslušné jíst levou rukou a v Indonésii je navíc neslušné přijmout levou rukou dar.
- V některých afrických zemích bývalo zvykem, že dítěti-levákovi polili levou ruku vařící vodou a ponořili do bahna, dokud nervy v ruce neodumřely. Tak donutili dítě používat pravou ruku.
- Japonský muž se mohl dříve rozvést se svou ženou, když zjistil, že je levačka.
- Anglický král Jiří VI. byl jako levoruké dítě svým otcem Jiřím V. převychováván na praváka tak, že nosil na zápěstí dlouhý řetěz. Když použil levou ruku, otec zatáhl za řetěz v naději, že tím syna přeučí na praváka. Výsledkem tohoto jeho počínání byla těžká koktavost mladého panovníka.
- Výzkum vědců z Birminghamské univerzity dokázal, že řidiči-leváci mají více dopravních nehod než jejich pravorucí kolegové; stejně tak i při řemeslných činnostech je více zraněných leváků.
- Ve staré Číně byla levá strana zlá. Někteří Číňané si ještě pamatují tresty za zločin, když se jim nedařilo být praváky. Obzvlášť pokud byli z výše postavených rodin.
- Tvary čínského písma jsou navržené pro praváky a levou rukou je možné je psát jen s námahou.
- Vážným problémem je leváctví i v arabských kulturách. V době, kdy byl papír drahý a v pouštních oblastech nebyl dostatek vody, bylo nutné utřít se po velké potřebě rukou. Tradičně levou ruku tak považovali za nevhodnou k jakékoli jiné činnosti, zejména k jídlu, protože se tehdy nepoužíval příbor. Levá ruka musela být během jídla schovaná. Ukázání levé ruky při jídle se dodnes v mnoha arabských kulturách, hlavně v pouštních, považuje na prohřešek.
- Inkové levoruké lidi uctívali a severoamerickým Zuniům prý přinášeli leváci štěstí.
- Také staří Římané leváctví neakceptovali. Pokud se chlapec při výcviku do římské legie projevoval jako levák, byla mu levá ruka přivazována k tělu, aby byl donucen naučit se používat pravou ruku. Jako levák by narušoval soudržnost legie.
- Nuité (Eskymáci) věřili, že každý levák je čaroděj.

Co možná o levácích nevíte…
- Při dobývání středověkých hradů často nasazovali leváky. Schodiště obranných věží byla totiž většinou pravotočivá, aby měli ustupující obránci výhodu při boji s mečem.
- Mateřská znaménka a pihy na levé straně těla znamenaly ve středověku pro čarodějnice cestu na hořící hranici.
- Temné síly prý sídlí za levým ramenem, nalévání vína levou rukou nosí smůlu a přípitek levou rukou je neupřímný.
- Ženské šaty se dodnes zapínají na opačné straně než mužské proto, že se viktoriánské šlechtičny nechávaly oblékat jen svými pravorukými služebnými.
- Snubní prsten se nosí na prsteníčku levé ruky buď proto, že měl Římany chránit před zlem, které z ní vyzařovalo, nebo podle druhého výkladu proto, že Egypťané považovali levou ruku za ruku nešikovnou, zato blíž k srdci.
- Také buddhistická cesta k nirváně může vést údajně dvěma cestami - pravou k osvícení, nebo špatnou, levou.
- Údajně ženy levačky mají až dvojnásobné riziko rakoviny prsu než pravačky.
- Vyskytují se i domněnky, že leváctví v nějaké míře souvisí s genialitou.
- Leváci se také rychleji než praváci rehabilitují po mozkové mrtvici.

Pomůcky pro leváky
Je jich spousta: hodinky, golfové hole, počítačová myš, jízdní kolo, kosa, kytara, kuchyňské náčiní, nůžky, nože, pravitko, šicí stroj, revolver, vývrtka, pero, tužka, škrabka, stáčecí metr a další. Obchod s pomůckami pro leváky: www.prolevaky.cz;

Znáte známé leváky?
Wolfgang Amadeus Mozart, Phil Collins, Seal, Annie Lennox, Céline Dion, Woody Allen, Kim Basinger, Robert De Niro, Julia Roberts, Mickey Rourke, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Jiří Krampol, Franz Kafka, Leonardo da Vinci, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Bill Gates, Martina Navrátilová, Diego Maradona, Garri Kasparov.