Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocnění mužů u nás. Více než sedm tisíc Čechů ročně hledá řešení, jak maximalizovat svoji šanci na vyléčení a zachovat si kvalitu života. A chtějí se pochopitelně vyhnout vysokému riziku spojenému se standardními léčebnými postupy, při nichž jim hrozí ztráta sexuálních aktivit, impotence a inkontinence.

A protože velkou skupinu pacientů tvoří právě muži s nízkorizikovým karcinomem, kteří jsou často ještě v produktivním věku, je výběr správné léčby zásadním faktorem.

Pokud jde o problémy s erekcí a inkontinencí, statistiky hovoří jasně. Potíže mají dva ze tří mužů po operaci a čtyři z deseti pacientů po fotonové radioterapii, dlouhodobou inkontinencí trpí každý třetí pacient po operaci a pět procent pacientů po fotonové radioterapii. Při protonové léčbě se poruchy erekce vyskytují u tří procent mužů a problémy s inkontinencí postihují pouze jedno procento mužů.

Data průběžné analýzy účinnosti protonové terapie při léčbě nízkorizikového karcinomu prostaty jednoznačně prokázala, že její upřednostňování před ostatními léčebnými metodami je odůvodněné. Léčba totiž umožňuje provést přesné ozáření nádoru, šetří zdravé orgány a tkáně v jeho okolí, a tím u většiny pacientů výrazně snižuje nežádoucí účinky terapie.

Aplikací protonové radioterapie dochází rovněž k minimalizaci vedlejších účinků pod jedno procento, což je dokladováno na rozsáhlých mezinárodních souborech.

„Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla pokud možno stejná jako před nemocí. Proto jsme se již před šesti lety zaměřili na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, netrpěli impotencí, aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity a aby byla léčba krátká, účinná a bezbolestná. Na základě zjištěných výsledků můžeme doložit, že se nám cíle podařilo dosáhnout,“ pochlubil se primář Protonového centra Jiří Kubeš.

Vysoká úspěšnost léčby

Úspěšnost léčby potvrdila i metaanalýza publikovaných zahraničních výsledků, kterou letos zpracovala společnost Value Outcomes, jež každoročně připravuje desítky respektovaných zdravotně ekonomických analýz. „Získaná data prokazují vysokou efektivitu léčby nízkorizikového karcinomu prostaty protonovou radioterapií a jednoznačně potvrzují, že je vysoce účinná a šetrnější než jiné metody léčby pro tuto diagnózu“, řekl ředitel společnosti Tomáš Doležal.

Že je protonová radioterapie vysoce účinnou metodou dokládá čísly: "Pravděpodobnost vyléčení, měřená v pětiletém přežití bez opětovného návratu příznaků nemoci, se totiž podle posledních publikovaných dat pro nízkorizikové karcinomy prostaty pohybuje v rozmezí 98 až 99 procent, pro středně rizikové karcinomy prostaty je 90 až 95% a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty je mezi 75 až 85%."

"Protonová terapie zajišťuje pacientům vysokou šanci na vyléčení, kvalitní život při léčbě i po ní. Její nespornou výhodou je podstatně nižší časová a procesní náročnost pro pacienty. Zatímco léčba fotonovou radioterapií trvá průměrně 33 dní, protonová léčba se řeší ambulantně a pacientovi vezme pouze pět dní u raného stadia karcinomu prostaty, u pokročilého pak 21 dní," uzavírá primář Kubeš.