Následky invazivních meningokokových onemocnění bývají závažné, nejčastěji způsobují meningitidu (zánět mozkových blan) nebo sepsi (otravu krve).

„První příznaky nemoci přitom nejsou pro laika rozpoznatelné, a často ani pro lékaře. Druhotné příznaky jsou však už fatální a končí často amputací, paralýzou, mentálním onemocněním anebo smrtí,“ říká doktorka Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Úmrtnost se pohybuje kolem devíti procent, v případě sepse bývá vyšší než v případě meningitidy.

Pro rodiče mohou být alarmující data ministerstva zdravotnictví z podzimu, která byla ovlivněna situací kolem epidemie covidu-19. V jeden moment totiž razantně přibylo nákaz meningitidou mezi teenegery a mladými lidmi. Vliv na tuto změnu a nárůst nemocných v této věkové kategorii měl náhlý návrat do škol na několik týdnů a rozvolnění opatření před Vánoci. Právě návrat „do normálního života“ může být pro teenagery rizikový, pro meningokoky je totiž taková náhlá změna „živnou půdou“.

Skleničkový test

Přitiskněte skleničku na postižené místo, a když červená skvrnitá vyrážka nevybledne, může se jednat o meningokokové onemocnění.

Mezi běžné chování teenegerů a mladých dospělých patří například návštěva restaurací, klubů a barů, pití ze stejných sklenic a sdílení nádobí, líbání anebo jakýkoli pobyt v prostorách, kde je vyšší koncentrace osob. Přestože se vlivem restrikcí a pandemie tyto aktivity značně omezily, riziko nákazy rozhodně nevymizelo. A s každým uvolněním se uvolňuje i morálka.

„Jedna osmnáctiletá dívka po počátečních příznacích, které nenaznačovaly závažnost onemocnění, zemřela na meningokokovou sepsi. Nemoc byla vyvolaná meningokokem typu B. Předchozí průběh byl typický pro tento věk: dívka byla oslabena dřívější lehkou virózou, navštívila diskotéku a její vyčerpaný organismus byl pro meningokok snadnou kořistí. V době návštěvy lékaře již bylo bohužel pozdě,“ doplňuje letošní příklad ze své praxe Šebková.

Očkování pro nejmenší

Cílem očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění je zajistit co nejkomplexnější a nejdelší imunitu očkované osoby. Od loňského května je schváleno hrazené očkování pro nejmenší děti, avšak je důležité nezapomínat ani na adolescenty, kteří jsou ohroženou skupinou a zároveň je mezi nimi velký počet bezpříznakových nosičů.

Možné vedlejší účinky

Po očkování se velmi často objevují vedlejší účinky, jako je bolest, citlivost a otok v místě vpichu, poruchy příjmu potravy, neobvyklý pláč, průjem, nevolnost, zvracení, vyrážka, horečka, bolest hlavy a svalů.

„Je dobré, že se o tomto závažném onemocnění mluví a situace se řeší. To lze považovat za první krok,“ říká lékařka Šebková.

Stejnou šanci jako miminka by ale podle ní měli dostat i teenageři. Už jen proto, že se sdružují, mají sklony k ponocování a baví se ve společnosti. Riziko nákazy je příliš vysoké a je nutné, aby se očkování i pro ně neodkládalo, a hlavně bylo hrazeno státem.

„Důrazně apeluji na to, aby lidé nepodceňovali prevenci, jež by neměla být z důvodu aktuální koronavirové epidemie odsouvána na neurčito. Je potřeba chránit sebe i své nejbližší a neodkládat důležitá očkování, jakým například vakcína proti meningokokové meningitidě bezesporu je,“ dodává Šebková.

Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění covid-19 dochází ke snížení i dalších infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, mezi něž patří i meningokoková onemocnění. Počty případů z roku 2020 jsou proto zhruba na polovičních hodnotách ve srovnání s rokem 2019.

„Lze však očekávat, že po ukončení těchto opatření se číslo začne opět postupně zvyšovat, proto je nezbytné pokračovat v ochraně očkováním,“ zdůrazňuje lékařka Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy ze Státního zdravotního ústavu, a apeluje na rodiče: „Očkováním mají být chráněni nejen malé děti a teenegeři, ale také pacienti s poruchami imunity, kterým vakcínu hradí stát. Přestože počty meningokokových onemocnění nejsou dramatické, smrtnost zůstává vysoká a u přeživších pacientů dochází k devastujícím, celoživotním postižením, která mění kvalitu života jich i jejich rodin.“

Meningitida v číslech

 • Nejohroženějšími jsou děti do pěti let a mladí lidé ve věku 15–25 let.
 • V roce 2020 došlo v Česku k výraznému poklesu počtu meningokokových onemocnění oproti předchozímu roku. Bylo jich celkem 25.
 • V roce 2019 to bylo 49.
 • Z 25 onemocnění skončila 3 úmrtím.
 • Nejvíce onemocněly děti ve věkové skupině 1–4 roky.
 • Každý 5. pacient, který nemoc přežije, zůstane dlouhodobě postižen.
 • Onemocnění se rozvíjí velmi rychle a může skončit smrtí během 24–48 hodin.

Nejčastější příznaky

 • horečka
 • zvracení
 • bolest hlavy
 • ztuhlost šíje
 • světloplachost
 • letargie
 • vyrážka

Informace o vakcíně

V České republice dominuje meningokok typu B, ale v posledních letech byl zaznamenán i zvýšený výskyt typu C. Četnost výskytu meningokokových nákaz je u nás poměrně nízká, nicméně úmrtnost hlášených případů je docela vysoká. V Česku je k dispozici vakcína Bexsero, která je určena pro očkování dětí od dvou měsíců věku i pro dospívající a dospělé proti onemocnění způsobenému meningokokem typu B.

Očkování probíhá ve schématu 2+1 a lze ho zahájit od 2. měsíce věku. Druhá dávka se podává minimálně za dva měsíce a posilovací dávka ve 12.–15. měsíci věku, nejméně šest měsíců po druhé dávce. Očkovat lze samozřejmě i později, pak se ale očkovací schéma mírně liší. Druhou dostupnou vakcínou, rovněž proti meningokoku typu B, je Trumenba, která je pro děti od 10 let, dospívající a dospělé.

Pojišťovny hradí očkovací látku kojencům, je-li očkování zahájeno do šestého měsíce věku.

Očkování dětí proti infekcím způsobeným meningokokem skupiny A, C, W, Y je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li provedeno v období od dovršeného 1 roku věku do dovršení 2 let života vakcínou Nimenrix.

Příklady příspěvků na očkování proti meningokokovým nákazám v roce 2021:

- VZP ČR: až 1500 Kč
- ZP MV ČR: až 1500 Kč pro děti, až 1000 Kč pro dospělé
- VoZP: až 1000 Kč pro děti, až 500 Kč pro dospělé
- OZP: až 1000 Kč