Díky přístroji MLS se skutečně daří výrazně zlepšovat zdravotní stav covidových pacientů a navracet je do normálního života. Jak potvrzují lékaři z kladenské, kolínské či pražské nemocnice, kteří uspořádali tento týden v Oblastní nemocnici Kladno tiskovou konferenci, čísla nasbíraná za uplynulý rok doma i ve světě jasně potvrzují, že tento způsob nefarmakologické podpůrné léčby má skvělé výsledky, dokáže zachraňovat lidské životy a efektivně pomoci při léčbě covidového zápalu plic.

„Na covid dosud neexistuje lék, doporučené postupy zůstávají proto stejné jako na jaře, spočívají ve způsobu ventilace a v podávání symptomatické léčby ve formě vitamínoterapie a kortikoidů,“ říká Lukáš Rokos, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Oblastní nemocnice Kladno, který v letošní jarní vlně jako první na světě na svém oddělení využil aplikaci MLS laseru na zaintubované pacienty.

Ilustrační foto.
Jsou některé vakcíny účinnější? Pohled do středočeských nemocnic napoví

Nejen podle kladenských lékařů, ale i podle nejnovějších zahraničních studií má aplikace MLS laseru výrazný protizánětlivý účinek. Její působení bylo ověřeno ve vybraných domácích i zahraničních zdravotnických zařízeních právě u akutních pacientů se SARS-CoV-2, tedy byl ověřen účinek konkrétní technologie na konkrétní onemocnění.

Využití MLS laserů

V České republice bylo v předchozích dvou vlnách ošetřeno MLS lasery 331 pacientů s akutním covidovým zápalem plic (včetně těch na ARO) s tím, že ke zlepšení klinického stavu došlo u 246 osob, klinický stav se nezměnil u 73, zhoršil se u 6 a 23 pacientů zemřelo. Pro pacienty s akutním covidovým zápalem plic se tyto lasery aktuálně využívají v 7 českých nemocnicích.

"Účinek MLS laseru je podle evidovaných zahraničních studií provedených na lidech i zvířatech výrazně protizánětlivý a to platí i pro případ covidové pneumonie. Působí na principu blokády tvorby interleukinu 6, který je zodpovědný za imunitní odpověď organismu a vznik takzvané cytokinové bouře. Právě přehnaná imunitní reakce organismu je jedním z hlavních aspektů zhoršení klinického stavu pacienta a může způsobit selhání plicních funkcí vedoucí až k nutnosti nasazení umělé plicní ventilace,“ vysvětlil v Kladně na tiskové konferenci Lukáš Cibulka, primář rehabilitačního oddělení Oblastní nemocnice Kolín, který vloni jako první v republice právě podle zahraničních studií s ošetřováním těžkých covidových pacientů MLS lasery začal.

Očkování vakcínou proti covidu-19. Ilustrační foto.
Dokončené očkování má 778 a čtvrt tisíce Středočechů všeho věku

Včasné využití MLS laserové terapie u covidových pacientů podle získaných dat snižuje délku hospitalizace, pokud k ní už dojde, i riziko fibrózy plic, která po velkém zánětu nastane, laicky řečeno fibróza znamená zjizvení a následnou nefunkčnost plicní tkáně po proběhlém zánětlivém procesu.

„Prosadit známou a lety prověřenou fyzikální terapii do léčby covidových pacientů ale nebylo zpočátku úplně jednoduché“, upozornil profesor Leoš Navrátil, přednosta klinického pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a předseda Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J.E. Purkyně, a dodal: „Odborné kruhy byly z počátku skeptické. Neexistovala totiž zkušenost s použitím MLS laserové terapie na onemocnění způsobené virem. Až zahraniční poznatky a jasné Cibulkovy výsledky ukázaly, že je to jedna z léčebných cest při onemocnění v souvislosti se SARS-CoV-2.“

MLS Laser v České republice (k 15. září 2021)

Ošetřeno pacientů s akutní covidovou pneumonií (včetně těch na ARO): 331
Zlepšení klinického stavu: 246
Klinický stav nezměněn: 73
Klinický stav zhoršen: 6
Úmrtí: 23
Již dokončená léčba post-covidových pacientů: 405
Zlepšení klinického stavu: 379
Klinický stav nezměněn: 26
Zhoršení klinického stavu: 0

MLS Laser se aktuálně používá pro léčbu pacientů v souvislosti s onemocněním covid-19 v 7 nemocnicích a 19 zdravotnických zařízeních

Zdroj dat: MLS terapie