Jenomže to má podle demografů řadu úskalí. Ta začínají už v porodnici: miminka, kterým chybí otec, podle nich mívají až dvakrát častěji nižší porodní váhu. Dokonce třikrát častěji se také rodí mrtvá.

Vypozorovali to odborníci z Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, když zkoumali osudy 176 405 novorozených českých dětí. Potomky bez otců podle nich mívají spíš mladé matky s nižším vzděláním. „Naopak vysokoškolačky jsou v této skupině zastoupeny jen z dvaceti procent,“ doplnila závěry profesorka Jitka Rychtaříková.

Na hranici chudoby

Děti narozené mimo manželství.S tím ovšem souvisí ještě jeden problém: matky samoživitelky se snáz propadají do finančních problémů. Podle posledního průzkumu Českého statistického úřadu vyrůstá pod hranicí chudoby až třetina dětí z neúplných rodin. Naopak v úplných rodinách, kde navíc oba dva rodiče pracují, žije jen asi desetina chudých chlapců a děvčat.

Podle sociologa Martina Potůčka se tak z původní módy stává celospolečenský problém. „Trend pořizovat si potomka mimo manželství začal už v osmdesátých letech minulého století, kdy lidé postupně měnili své společenské postoje a hodnoty. Zatímco dřív se mimomanželské dítě vnímalo jako méněcenné, protože tady převažovaly hodnoty zprostředkované křesťanstvím, v tuto dobu začali mladí lidé rodinu chápat úplně jinak,“ řekl Potůček.

Jenomže zatímco před rokem 1989 měl podle něj stát ještě nějaké „páky“, jak lidi k cestě na radnici přimět, po sametové revoluci rodinnou politiku prakticky opustil. „Dřív měli sezdaní lidé například mnohem blíž k pořízení bytu. Po listopadu 1989 ale pomoc rodinám výrazně osekal, mnohem nižší jsou i dětské přídavky,“ říká profesor Potůček.

Ženy, které vychovávají děti bez partnera, tak mohou zažívat velké problémy. „Už jen vstup na trh práce je mnohem těžší, když máte sama na krku jedno, nebo dokonce více dětí,“ uvedl. Nižší jsou podle něj také výdělky.