Jak jste se dostal k čínské medicíně?

Tuto otázku dostávám často a v nadsázce odpovídám, že jsem nechtěl jen léčit, ale také vyléčit. Vždy mě zajímala příroda, zabýval jsem se bylinkami a navštěvoval známé bylinkáře. Fascinovalo mě, jak lze někdy potíže či nemoci bylinkami elegantně vyléčit. Později jsem absolvoval akupunkturní kurzy pro lékaře.

Po revoluci se otevřely nové možnosti a jednou z nich byla sinobiologická univerzita v Praze, kde nám přednášeli koryfejové čínské medicíny z Kanady a Francie. Co mě dostalo nejvíce, je, že je to medicína logická, kreativní, fexibilní a také velice efektivní, pokud se umí aplikovat správně, neboť  s poměrně minimálními prostředky můžete dosáhnout maximálních  výsledků. Odjel jsem také do Číny na Univerzitu tradiční čínské medicíny v Nanjingu na šestitýdenní stáž. Pak jsem jezdil do Číny pravidelně každý rok, celkem osmkrát, na různé kliniky. Také jsem stážoval na  klinikách tradiční čínské medicíny například v Kanadě či v Německu.

Západní lékařská věda často čínskou medicínu neuznává. Jaký na to máte názor?

Je třeba rozlišovat, která západní medicína.  Ta česká ji příliš v lásce nemá, ale na západ od našich hranic a v zámoří jsou tyto léčebné metody respektovány, a sice jako doplněk západní léčby. Dokonce v Německu a ve Švýcarsku ji některé zdravotní pojišťovny proplácejí.

Problém mezi východní a západní medicínou je, že pojmenovávají stejné věci různými medicínskými jazyky, které se spolu neshodnou.

Jako když máte s kamarádem sraz na vrcholku kopce. Jeho východní strana je po rostlá lesem, západní je holá. Když se blížíte z východu ke kopci, zavoláte, že za chvíli dorazíte, jen co se proderete lesem. Ale kamarád přicházející ze západu namítá, že jste úplně jinde, neboť kopec je holý. Jen ten, kdo má nadhled, umí spojovat obojí ku prospěchu pacienta.

Jaké jsou pilíře čínské medicíny, s jakými léčebnými metodami pracuje?

Filozofií čínské medicíny je zaprvé naučit  člověka žít s přírodou a dle přírodních zákonitostí (třeba v zimě více spát a odpočívat, méně pracovat, v létě naopak zase méně spát a být více aktivní). Zadruhé naučit člověka žít se svým okolím a mít pochopení pro své bližní. Zatřetí naučit člověka žít sám se sebou a porozumět sobě. Hlavním úkolem pak je udržování zdraví a předcházení nemocem, přičemž největší důraz je kladen na prevenci. V případě, když už nemoc vznikla, je cílem navrátit organismu co nejrychleji a nejšetrněji rovnováhu.

Můžete popsat základní léčebné metody?

K základním léčebným metodám v tradiční čínské medicíně patří bylinná terapie, akupunktura, dietetika, masáže a pomalá čínská gymnastika.

Liší se i samotná diagnostika podle tradiční čínské medicíny?

Ano a je pro pacienta trochu nezvyklá. Skládá  se  ze  čtyř  metod:  pozorování,  dotazování, vyšetření pulzu a prohlídka jazyka. Pacient vyplázne jazyk, který mu vyfotím a ukládám do počítače do jeho chorobopisu. Změřím mu pulz na obou zápěstích a pak mu kladu různé otázky typu: Máte studené  nohy?  Spíte  v ponožkách? A podobně. K tomu ještě patří pozorování pacienta, jakou má třeba barvu obličeje, jestli mluví nahlas, či potichu, rychle, či pomalu a tak dále. Všechny čtyři metody do sebe musejí zapadat a výsledkem je diagnóza.

Tu čínská medicína nazývá syndromem – například syndrom stagnace vlhka a horka v dráze jater a ve žlučníku. Pod tímto pojmem se skrývají jak příznaky (třeba bolesti v podžebří,  nafouknutí,  nadýmání,  zácpa,  zarudlé oči a tak dále), tak řada nemocí (třeba zvýšené krevní tuky a cholesterol, dna, revmatoidní artritida, žlučníkové či ledvinové kameny a jiné). 

Je třeba vysvětlit pacientovi jeho problém, přičemž se vždy snažím vyhledávat různé metafory a přirovnání ze současného života,  neboť jen tak si pacient lépe představí svoje potíže a jejich řešení. Jinak je tradiční čínská medicína pro běžného člověka obtížně pochopitelná.

Čínská medicína popisuje několik základních typu lidí, z čehož se často odvíjí  nemoci,  kterými  trpí. Můžete to trochu přiblížit?

Alfou a omegou čínské medicíny jsou konstituční (tělesné) typy lidí, od nichž se odvíjí nejen chování, stravování, ale i sklon k typickým nemocem. Dalo by se říci, že jsme každý již od narození předurčen onemocnět určitými chorobami.  Podobně  jako  auto,  když  je  buď na diesel, nebo na benzin, tak má každé určitou výhodu, ale i určitou nevýhodu.

Základní  typy  jsou  dva  – jinový (chladný) a jangový (horký) a pak je ještě vzácně typ vyrovnaný (harmonický).  K těm existují další podtypy. To, jaký je kdo typ, lze zjistit jednoduchým testem na našich webových stránkách www.patentnimedicina.cz.

Dá se říci, že čínská medicína vyléčí něco, co západní medicína vyléčit neumí?

Jsme jenom lidé, ne vše jde úspěšně vyléčit. Lékař v čínské medicíně hraje roli spíše takového ukazatele cesty, v hlavní roli je vždy pacient sám – na něm záleží, jak se ke svému zdraví postaví. Zdali má silnou vůli a zodpovědnost, dokáže si leccos odříci a překonat, něco vydržet.

Západní medicína se svojí moderní technikou  u život  ohrožujících  stavů  a operativních oborů je samozřejmě ohledně akutních a orgánových nemocí daleko vpředu před všemi tradičními medicínami. Ale je tady poměrně velká skupina nemocí takzvaně psychosomatických, tedy různých  chronických  funkčních onemocnění (alergie, ekzémy, kožní, trávicí, psychické problémy), které jsou lépe ovlivnitelné správnou přírodní léčbou. Ideální je spolupráce a kombinace obou medicín, vedoucí k brzkému uzdravení.

Velmi důležitá je podle čínské medicíny strava. Jaké jsou hlavní zásady?

Nic nového pod sluncem – jíst střídmě, pestře a pravidelně.  Tradiční čínská medicína upřednostňuje jednoduchou a pokud možno co nejpřirozenější stravu (nepřirozená je strava umělá – různě upravené potraviny, jako je rafinace, pasterizace, emulgace, aromatizace, konzervace a podobně).

Měli bychom se stravovat sezonně dle ročních období (v zimě více masa, v létě zase na opak zeleniny a podobně).

A samozřejmě bychom se měli stravovat dle svého  konstitučního  typu.  Můžete  si  ho  zjistit  podle  testu  Dobrá  strava  na našem webu www.patentnimedicina.cz.

Výsledkem je typ horký, studený, vlhký, suchý, nedostatečný nebo nadměrný. Problémem dnešní doby je, že náš „nedostatek" tkví v „nadbytku" – máme hodně práce, hodně stresu a starostí, žijeme hekticky a rychle, užíváme spousty léků, jíme a pijeme příliš.  To vše se musí na našem zdraví projevit.

Léčíte pomocí bylinných směsí. Odkud byliny pocházejí?

Z Tchaj-wanu, dále jsou zpracovávány v Belgii do bylinných tablet. Každá šarže je testována v akreditované švýcarské laboratoři.

Směsi jsou původní receptury?

Většinou se jedná o modifikace starých  tradičních receptur,  které si  upravuji. Bylinných  tablet  je  zhruba  70 druhů  a k dispozici máme  asi  200 druhů čínských  bylin.  Pacient  dostává obvykle kombinaci dvou druhů bylinných tablet.

MUDr. Petr Hoffmann

Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK  v Praze.

V letech 1990 až 1995 studoval tradiční čínskou medicínu na Československé sinobiologické univerzitě v Praze, později i v Číně, v zámoří a Evropě.

Zabývá se čínskou bylinnou léčbou.

Spolupracuje s ostatními lékaři a snaží se o propojení západních a východních metod léčby, včetně výzkumu čínských bylinných směsí.

Je autorem dvou knih: Na frekvenci  čínské medicíny (2002) a Od pramene čínské medicíny (2007).

www.patentnimedicina.cz

Denisa Haveldová