Preventivní vyšetření

Nezájem mužské části populace o tuto chorobu mocně přiživuje takřka nulová publicita i suchá statistika. Podle ní je totiž rakovina prsu stokrát častější u žen než u mužů. Tvoří „jen" dvě desetiny procenta všech nádorových onemocnění mužů, zatímco u žen se jedná o každý čtvrtý případ. Vzhledem k nízkému výskytu rakoviny prsu v mužské populaci se celoplošný preventivní screening (mamografie) u mužů neprovádí, ale z veřejného zdravotního pojištění se jim proplácí diagnostické vyšetření. To ročně odhalí kolem 70 nových případů mužské rakoviny prsu.

Podle údajů Národního onkologického registru (NOR) navíc počty nových případů rakoviny prsních žláz u mužů narůstají. Data NOR také vyvracejí mýtus, že rakovinou prsu mohou onemocnět pouze muži starší 50 let. Ačkoli výskyt rakoviny prsu u mužů je nejvyšší mezi 55. a 80. rokem, množí se případy mužů v mladším věku, dokonce mezi 20 až 30 lety.

„Stejně jako u žen i u mužů platí, že včasná diagnostika a tedy i včasné zahájení léčby jsou pro úspěšný výsledek nezbytné. Pokud se nádor zjistí včas, podle statistik se až 70 % pacientů vrátí po léčbě do běžného života. Také díky včasnému vyšetření přibývá počet případů mužů, u nichž byla rakovina prsu odhalena již v prvním stadiu nemoci, a mají tedy větší šanci na vyléčení, " říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Podle nedávného výzkumu, jehož výsledky přinesl prestižní zdravotnický magazín Breast Cancer Research, výskyt rakoviny prsu u mužů vzrůstá a autoři studie varují, že nárůst bude do budoucna pokračovat.

Panika není vždy na místě

Samozřejmě, že ne každá zduřenina, kterou si muž (nebo jeho partnerka) objeví pod prsní bradavkou, hned nutně musí znamenat rakovinu. „Především v době dospívání se v oblasti prsních žláz často projeví zvětšení prsou, kdy okolí bradavky vystoupí a zduří. Jde o normální součást vývoje, mladého muže to ale může vylekat. Přitom se jedná o hormonální stav žlázy, který se postupem věku obvykle upraví do prakticky nehmatného normálu," píše MUDr. Zbyněk Mlčoch ve své stati „Rakovina prsu u mužů - příznaky, projevy, léčba, příčina, vliv hormonů".

K podobnému úkazu může dojít i v pozdějším věku. Tehdy v mužském těle narůstá hladina ženských hormonů, zatímco těch mužských, především testosteronu, pomalu ubývá. Toto zduření se na rozdíl od rakoviny prsu objevuje na obou žlázách současně a časem se upraví.

Jak poznat, že mám rakovinu prsu

Nejčastějším prvotním projevem u mužů je tvrdá, nebolestivá bulka, kterou lze nahmatat v těsném okolí prsní bradavky. Někdy se však hmatný útvar může vyskytovat i v podpaží. Pokročilý růst nádoru způsobuje kožní změny v oblasti prsu. Jedná se především o vpáčení bradavky, svraštění, zarudnutí nebo svědění kůže. V některých případech se také objevuje výtok z bradavky mléčně zkaleného nebo krvavého vzhledu. V případě rozšíření metastáz do kostí vznikají typické noční bolesti, zejména v oblasti páteře. Mezi další příznaky pokročilého nádorového bujení patří únava, slabost, úbytek na váze či nechutenství.

Myslete na zadní vrátka

Metody léčby rakoviny prsu u mužů se příliš neliší od léčby u žen. Nejčastěji to obnáší chirurgické odstranění postižené tkáně i s okolím. Hlavní důvod tkví ve velice malé vzdálenosti nádoru od prsního svalu, do kterého by nádor mohl snadno prorůst. Dalšími metodami jsou chemoterapie a ozařování. Léčba samozřejmě probíhá v takovém pořadí a výběru, aby co nejlépe odpovídala zjištěnému stavu nemoci.

Boj s rakovinou prsu neznamená jen psychické strádání, ale může se negativně projevit i na finanční situaci jednotlivce nebo celé jeho rodiny. „To platí především pro ty, kteří mají velké finanční závazky a na jejichž příjmu je závislý ještě někdo další, takže delší výpadek by mohl znamenat až existenční potíže," říká Tereza Kůželová, mluvčí pojišťovny MetLife.

Příčiny vzniku rakoviny prsu u mužů

Za vznikem rakoviny prsu u mužů mohou stát různé příčiny. Může se například jednat o nesestouplá varlata, pozdní pubertu, neplodnost či následky užívání estrogenů. Zvýšená hladina estrogenu bývá v této souvislosti spojena s cirhózou jater nebo obezitou. Na vzniku rakoviny se - stejně jako u jiných forem této nemoci - podepisují negativní vlivy prostředí. Z hlediska geografického výskytu je onemocnění relativně běžné v zemích subsaharské Afriky. O zvýšeném riziku vzniku rakoviny prsu se uvažuje u mužů, kteří byli vystaveni radiaci (například podstoupili radioterapii při léčbě jiných nádorových onemocnění v oblasti hrudníku). Výjimečně se rakovina prsu objeví u mužů, kteří se léčí s rakovinou prostaty.