Třiašedesátiletá Olga dlouho nevěděla, jaká nemoc ji trápí. Měla opakované záněty průdušek, zápal plic, byla vyčerpaná a bolela ji páteř. Po prodělané chřipce u ní bolesti svalů, páteře a kostí zesílily k nevydržení. Kvůli dušnosti nedokázala vyjít ani pár schodů. Navštívila proto praktickou lékařku, která ji po vyšetření krve a moči poslala do okresní nemocnice na transfuzi.

Na hematoonkologické klinice Olga podstoupila odběr kostní dřeně, po němž jí lékaři diagnostikovali krevní onemocnění mnohočetný myelom. „Přes veškerou únavu a vyčerpání se mi paradoxně ulevilo. Zákeřná nemoc byla odhalena a mohl tak konečně začít otevřený boj,“ zaznamenali Olžino vyprávění odborníci.

Karel Gott zemřel na následky akutní leukémie
Rakovina krve zabíjí. Karel Gott či Jacqueline Kennedy se nové léčby nedožili

Po první části léčby, zkomplikované prodělaným covidem, vstoupila do klinické studie. Lékaři jí doporučili takzvanou autologní transplantaci krvetvorných buněk. Ta spočívá v odebrání a zamražení krvetvorných buněk pacienta. Následuje vysokodávková chemoterapie ničící nejen nádor, ale i zdravé buňky.

Po jejím ukončení proto lékaři odebrané buňky transplantují zpět. Tím se obnoví kostní dřeň a imunitní systém. „Díky včasné diagnostice, moderním léčebným metodám a adekvátní péči je možné dosáhnout výborných výsledků a žít i nadále plnohodnotný život,“ uvedl ošetřující lékař Olgy Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Mnohočetný myelom:

Zdroj: Youtube

Mnohočetný myelom je po leukémii druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění. Vzniká nekontrolovaným množením myelomových buněk v kostní dřeni. Tyto buňky na rozdíl od těch zdravých plazmatických neprodukují tělu prospěšné protilátky.

Ročně je v Česku diagnostikováno asi pět set lidí, přičemž v současné době se s mnohočetným myelomem léčí asi čtyři tisíce pacientů. Nejčastěji ve věku šedesát až sedmdesát let, byť lidé nezřídka onemocní už ve čtyřiceti či padesáti.

Mám to v krvi

Přesto, podle nedávného průzkumu agentury Ipsos, zná pojem mnohočetný myelom pouze pětina lidí. Leckomu se navíc plete s melanomem, tedy rakovinou kůže.

Zástupci Klubu pacientů mnohočetný myelom a České myelomové skupiny proto letos spustili osvětovou kampaň Mám to v krvi. Ta informuje jak o nemoci, tak o nových možnostech léčby.

Nadějná je zejména cílená biologická léčba, díky níž se zdvojnásobilo přežití pacientů. Každý třetí se dožije pěti let od stanovení diagnózy, třetina jich žije bez příznaků i deset let.

Některé typy léčby jsou ve vývoji. Průlom má přinést hlavně terapie geneticky upravenými bílými krvinkami. „Imunoterapie hledá způsoby, jak stimulovat imunitní systém, aby nádorové buňky sám rozpoznal a poté zničil,“ popsal Jakub Radocha ze IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Tak jako u jiných typů rakoviny je důležité přijít k lékaři včas. „Mezi typické příznaky mnohočetného myelomu patří únava, slabost, opakující se infekce nebo bolesti kostí v zádech a na hrudi,“ upozornil přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a předseda České myelomové skupiny Roman Hájek.

Druhů rakoviny je bezpočet. Různé orgány mohou postihnout různé typy nádorů a také příznaky se liší u jednotlivých pacientů.
Příznaky nejvážnějších druhů rakoviny lidé často přehlížejí. Je dobré je znát

Příznaky jsou podle něj také podobné osteoporóze. Snižuje se tělesná výška, dochází k úbytku kostní hmoty a zlomeninám. Občas se mohou objevit i méně časté signály: nechutenství, nevolnost či úbytek hmotnosti.

Pokud člověk onemocní, vedle léčby mu pomůže mít s kým si o problémech popovídat a poradit se. „Vytváříme prostředí vhodné pro otevřenou komunikaci. Nabízíme možnosti sdílet osobní zkušenosti mezi pacienty, jejich blízkými, spolupracujícími partnery i širokou veřejností,“ řekla koordinátorka Klubu pacientů mnohočetný myelom Alice Onderková.

Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Spolek sídlí v Brně a má šest regionálních klubů: v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Plzni a Praze. Členové pořádají klubová odpolední setkání, kde otevírají důležitá témata (například hematoonkologii, psychologii, sociální problematiku, nutriční péči, fyzioterapii či právní problematiku atd.). Garanty odborných výstupů jsou lékaři České myelomové skupiny. Klub zajišťuje informační servis a poradnu pro pacienty. Vydává klubový časopis či provozuje elektronickou a telefonickou help linku atd.

Bližší informace: www.mnohocetnymyelom.cz

Další zdroje informací o mnohočetném myelomu: www.myeloma.cz a www.janssen4patients.com/cz/nemoci/mnohocetny-myelom