Pokles pacientů, kteří se v posledních letech s touto diagnózou léčili, je do značné míry dán tím, že se pojišťovně snížil počet pojištěnců. Nižší úmrtnost je zapříčiněna tím, že se neustále zlepšují metody léčby a nastupují stále novější moderní technologie.

V roce 2010 pojišťovna léčila s infarktem myokardu 11 056 pacientů, zatímco v loňském roce jich bylo 10 223. Průměrná léčba klienta v roce 2016 stála pojišťovnu 117 633 korun, v roce 2010 to bylo 119 038 korun.

Úspor bylo dosaženo díky tlaku na snižování cen předražených kardiologických materiálů, které nemocnice nakupují od různých dodavatelů. Konkrétně se snížení cen týkalo speciálních stentů, které slouží k rozšiřování zúžených srdečních tepen, ale i dalších kardiomateriálů, například katétrů, kardiostimulátorů a kardioverterů.

Díky tomu se zprůhlednil systém plateb a nově nastavené ceny se více přiblížily reálné hodnotě na trhu. Tyto změny se odehrály bez omezení péče, výkonů s uvedenými materiály naopak přibylo.

Onemocnění srdce, mezi které akutní infarkt myokardu patří, se řadí mezi takzvané civilizační choroby. Postihuje častěji muže než ženy a riziko stoupá s věkem. V rámci prevence lékaři doporučují zejména zdravý životní styl s vyváženou stravou, dostatkem pohybu a vyvarovávání se zlozvyků, jako je kouření nebo nadměrné pití alkoholu.