Tento týden ale v pražské motolské nemocnici dostali první Češi zařízení, kterému jako jedinému na světě magnetická rezonance nevadí.

„Kvůli nebezpečí narušení funkce přístroje magnetickým polem nebyla magnetická rezonance celého těla s žádným kardioverter-defibrilátorem možná. Pouze velmi omezené množství přístrojů umožňovalo takzvané podmíněné vyšetření magnetickou rezonancí – tedy jen určitých částí těla a bez možnosti vyšetření oblasti hrudníku," vysvětluje přednosta motolské kardiologické kliniky Josef Veselka.

Magnetická rezonance je přitom nezastupitelná například při vyšetřeních mozku po úrazech, onkologických onemocněních nebo epilepsii, dále při kontrole páteře, svalů, kostí či kloubů. „Vyšetření magnetickou rezonancí má stále větší význam i v kardiologii," doplňuje docentka Lucie Riedlbauchová.

Česko patří k zemím s nejvyšším počtem implantovaných přístrojů léčících arytmii na počet obyvatel v Evropě. Vývoj posledních let navíc ukazuje na stále rostoucí trend v počtu pacientů vyžadujících tento druh terapie.

„Naše pracoviště patří mezi centra s velkým nárůstem počtu výkonů v posledních letech a provádí jejich kompletní spektrum," doplňuje vedoucí lékař oddělení arytmologie v Motole Václav Durdil.

Nějakou formou srdeční arytmie trpí desetina lidí. V posledních letech se vedle přístrojů používá také tzv. katetrizační ablace, kde se pomocí řiditelné trubičky (katetru) spálí postižená tkáň radiofrekvenčním proudem. (mk)

Unikátní přístrojKardioverter-defibrilátor je přístroj, který sleduje aktivitu srdce. Při pomalém srdečním rytmu funguje jako kardiostimulátor 
a udržuje srdce na předem nastavené frekvenci. Pokud dojde ke vzniku rychlého, život ohrožujícího rytmu, zahájí během několika vteřin aktivitu a rytmus zastaví. Po přerušení arytmie sleduje nadále srdeční činnost. Některé přístroje dokonce umí zlepšit výkonnost srdce u nemocných, kterým srdce selhává.