„Hlavním problémem bylo omezení v zákoně o státní službě, který stanovuje maximální možný věk lékaře pro tuto činnost na 70 let,“ uvádí tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Barbara Hanousek Eckhardová. Zhruba stovce posudkových lékařů měla k 31. prosince letošního roku skončit výjimka, které povoluje posudkovou činnost i po překročení věkové hranice. Od příštího roku tak hrozil jejich akutní nedostatek.

Novela zákona od 1. ledna 2019 převede posuzování zdravotního stavu z posudkových komisí MPSV na Českou správu sociálního zabezpečení. „Místo posuzování odbornou komisí bude zdravotní stav pro účely odvolacího správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek posuzován lékařem České správy sociálního zabezpečení, což bude v praxi flexibilnější,“ vysvětluje ministerstvo.

Od prvního července navíc budou mít lékaři možnost přejít do režimu zákoníku práce. Posudkovou činnost tak budou moci vykonávat na základě pracovněprávního vztahu. Převod z režimu zákona o státní službě bude dobrovolný, pokud však o něj lékař požádá, zaměstnavatel mu musí vyhovět. 

„Výhodou tohoto návrhu je, že v pracovněprávních vztazích není žádný věkový limit a dále to, že sjednávání pracovněprávních vztahů je pružnější a umožňuje též širší využívání kratších pracovních úvazků, což též přispěje k většímu zájmu o činnost v lékařské posudkové službě,“ dodává Barbara Hanousek Eckhardová.