Ve světě ročně zemře kvůli nadměrné konzumaci soli 1,65 milionu lidí. Na vině je sodík, klíčový prvek soli, jehož zkonzumujeme téměř dvakrát tolik, než je maximální dávka doporučená WHO. Jeho spotřeba činí v průměru 3,95 gramu na den, zatímco bychom ho měli zkonzumovat nejvýše dva gramy, to jest dávka odpovídající asi pěti gramům kuchyňské soli.

Smrtící účinky nadměrné spotřeby soli analyzovali autoři studie zveřejněné v časopise The New England Journal of Medicine na základě výzkumu spotřeby soli ve 187 zemích světa.

Studie ukázala, že nadměrná spotřeba soli způsobí ve Spojených státech ročně 58.000 úmrtí na kardiovaskulární choroby. Autoři však bijí na poplach zejména pokud jde o rozvojové země: čtyři z pěti úmrtí v oblastech s nízkými či středními příjmy lze podle nich přičítat nadměrným dávkám soli. Není však na světě regionu, který by to se solí nepřeháněl: v subsaharské Africe se konzumuje denně v průměru 2,18 gramu sodíku, ve střední Asii 5,51 gramu.

Vysoká spotřeba sodíku

"Je známo, že vysoká spotřeba sodíku zvyšuje krevní tlak, který je hlavním rizikovým faktorem pro kardiovaskulární choroby," připomíná Dariush Mozaffarian, děkan Friedmanovy školy výživy, vědu a politiky při Tuftsově univerzitě v Bostonu. Výsledky analýzy byly korigovány s ohledem na faktory, jako je věk či rasa.

Podle autorů studie je třeba celosvětově zavést programy na snížení denní spotřeby sodíku, aby se tak zabránilo předčasným úmrtím. Autoři dodávají, že výzkum vycházel ze zjišťování sodíku v moči, což může reálnou spotřebu ještě podhodnocovat. Kromě toho se ve své studii soustředili na úmrtí vyvolaná chorobami srdce a cév spojenými s nadměrnou spotřebou sodíku, avšak nadbytek sodíku může vyvolávat takové kardiovaskulární nemoci, které nemusí nutně vést ke smrti, nemoci ledvin či nádory v žaludku.

Sůl většinou jíme, aniž bychom si to vůbec uvědomovali: 80 procent soli přichází na naše stoly přímo ze supermarketů a obsahují ji zpracované potraviny. Mezi velké spotřebitele soli patří Italové. Podle nedávné studie vyšlo najevo, že Itálie je jednou z těch zemí ve světě, kde se soli spotřebuje nejvíce. V Evropě je jen málo zemí, s výjimkou Maďarska, kde se chovají ke svému tělu hůře. Ital denně sní 10,8 gramu soli, ačkoli k životu stačí jeden gram denně a WHO doporučuje udržovat denní spotřebu pod dvěma gramy. V České republice se denní spotřeba soli pohybuje mezi 14 a 15 gramy, patříme tedy k jejím velkým konzumentům.