"Studie ukazují, že pohyb je prospěšný, ať je jakákoli předpověď průběhu nemoci," uvedl Bouillet. Sám pomohl vytvořit ve Francii dvacítku zdravotních center, jež pomáhají asi 3000 pacientům bojovat proti rakovině gymnastikou, jógou, karatem a další fyzickou činností včetně tance.

Vědecké poznatky ale také ukazují, že fyzická aktivita je účinná, jen pokud je dost intenzivní. "Inzulín, estrogeny a protein leptin, které podporují růst rakovin, se snižují až od určité úrovně fyzické zátěže, která není stejná pro všechny typy rakoviny," vysvětlil Bouillet.

Upřesnil, že například pro rakovinu prsu byla míra intenzity stanovena na pohyb srovnatelný s asi tříhodinovou rychlou chůzí za týden. U dvou ostatních nejvíce takto sledovaných rakovin je nutné počítat s dvojnásobnou fyzickou zátěží. Stanovenou intenzitu pohybu je přitom nutné dodržovat šest
až 12 měsíců, aby se dosáhlo nějakého účinku.

Bouillet připustil, že v začátku nebývá lehké přesvědčit k podobnému nejméně rok trvajícímu léčebnému programu nemocné lidi, kteří bývají svou rakovinou unaveni. Ujistil, že centra CAMI, která spustil v roce 2000 ve spolupráci s bývalým vrcholovým sportovcem Jeanem-Markem Descotesem, mají velký úspěch u
pacientů, kteří oceňují již to, že se zde zbaví únavy. "Žádáme pacienty, aby zůstali rok, ale většina zůstává déle," uvedl lékař.

Pacienti platí za péči v centru CAMI ročně jen 20 až 120 euro (500 až 3000 korun), ostatní finance pokrývají dary a subvence různých nadací i některých zdravotních pojišťoven.

"Kdyby 30 procent nemocných rakovinou sportovalo, státní zdravotní systém by mohl ušetřit kolem 600 milionů eur jen na lécích. Další peníze by se ušetřily ze snížení pracovní neschopnosti," usoudil Bouillet.