Během porodu si Štěpánek poranil periferní nervy v oblasti bederní a křížové pleteně, což způsobilo narušení míchy. V důsledku toho došlo k ochrnutí pravé dolní končetiny a ke spasticitě končetiny levé. Předčasný porod a následné zranění zapříčinily také druhotnou deformitu páteře, poruchu růstu a hypotrofii, tj. ochabnutí svalstva. S narušením míchy souvisí mimo jiné i problémy s inkontinencí moči a stolice.

„Výhrou ale je, že po mentální stránce je náš syn v pořádku. A k tomu je to ještě neskutečně silný kluk. Se svým postižením se dokáže určitě vyrovnat, protože se sám rozhodl překonat veškeré překážky, jen aby se mohl přiblížit tomu, co zažívají jeho vrstevníci,“ obdivuje Štěpovo odhodlání jeho maminka.

Ortoprotéza z Vídně

Štěpánek se pohyboval převážně na invalidním mechanickém vozíku, v interiéru lezl po čtyřech. Chůzi mu umožňovaly speciální protetické ortézy na obě nohy a trojbodové berle.

Vzhledem ke špatnému postavení pánve, zkráceným svalům a velké asymetrii páteře pro něj ale nebyla chůze příliš vhodná a způsobovala mu bolest. V říjnu loňského roku proto absolvoval operaci, při níž došlo k uvolnění zkrácených svalů a úpravě stehenní kosti. Zákrok rovněž zajistil lepší postavení pánve a páteře.

Ve vídeňské protetické společnosti mu mezitím vyrobili novou ortoprotézu, která by měla doplnit a podpořit ztracené a oslabené funkce nohy, a také vyrovnat rozdílnou délku končetin, jejichž rozdíl činí téměř deset centimetrů. Tato ortoprotéza zajistí chlapci větší pohyblivost a stabilitu, což jistě ocení při svém milovaném sportu.

Prožít život naplno

Krom toho, že s asistentem pedagoga navštěvuje soukromou speciální školu Klokánek, je Štěpánek vášnivý atlet. Sportu se věnuje aktivně a s velkým zápalem. Zabránit mu v tom nemůže ani jeho handicap. Chodí do posilovny a již tři roky dělá atletiku pro děti s těžkým zdravotním postižením. Zaměřuje se na hod míčkem, hod raketkou, vrh koulí a jízdu na vozíku.

„Atletika ho moc baví a má ve sbírce i pár cenných medailí. Pravidelně se účastní závodů v Ostravě, Olomouci a evropských her handicapované mládeže Emil Open v Brně. Také rád jezdí na speciální tříkolce Loped,“ vypráví maminka Markéta.

Společně také v rodině „běhají“, účastní se benefičních běhů, v zimě pak Štěpán lyžuje na speciální lyži pro handicapované – monoski. „Vloni začal dokonce trénovat stabilitu a práci se stabilizátory, aby jednou mohl na svah vyjet úplně sám,“ chválí syna.

Díky, andělé!

Loňská operace Štěpánovi velmi pomohla, ale nevyřešila všechny jeho zdravotní komplikace, a proto i nadále absolvuje různé ambulantní a intenzivní rehabilitace. Pravidelně dojíždí na fyzioterapie, třikrát ročně absolvuje rehabilitační pobyty na koních a také jezdí na lázeňskou léčbu do sanatoria Klimkovice.

To vše je pro Štěpánka prospěšné, ale pro ostravskou rodinu, do níž patří i starší syn Matěj, velmi nákladné. Proto jim začali pomáhat i Dobří andělé.

„Veškeré výdaje spojené s péčí o Štěpu jsou pro nás nadstandardní a mnoho z toho, co potřebuje, zdravotní pojišťovna nehradí. Velmi nákladná byla výroba speciální ortézy, kterou jsme museli nechat zhotovit na klinice ve Vídni, kam musíme pravidelně dojíždět. Štěpán potřebuje i mnoho dalších kompenzačních pomůcek, intenzivní rehabilitace, hiporehabilitační pobyty či osobní asistenci. Za jakoukoliv i sebemenší nezištnou pomoc jsme proto velmi vděční.

Lidská sounáležitost a empatie je pro nás hnacím motorem, že všechno, co děláme, má smysl, a že Štěpánek bude mít šanci v životě obstát. Dobrým andělům i dalším, co nám pomáhají, opravdu z celého srdce děkujeme,“ vzkazuje za celou rodinu paní Markéta s tím, že i oni se s rodinou stali Dobrými anděly a snaží se tuto pomoc alespoň částečně vracet.

Je krásné být andělem, zkuste to také!

Pokud se chcete stát Dobrým andělem a pomáhat rodinám s podobně těžkým osudem i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat libovolnou částkou. Nadace Dobrý anděl garantuje, že veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám do posledního haléře.

Ve své sbírce už má Štěpán pár cenných medailí a trofejí Atletice se Štěpánek věnuje s velkým zápalem „Náš syn je neskutečně silný kluk,“ obdivuje malého Štěpána jeho maminka Markéta Závod na vozíku je jednou z jeho oblíbených disciplín.