Zákon do české legislativy převádí nařízení Evropské unie z poloviny března roku 2017 o úřednických kontrolách. Týká se různých záležitostí ochrany veřejného zdraví od přírodních koupališť, přes hluk, hygienické normy pro stravování nebo ochranu zdraví při práci a mění několik zákonů. Platit má od 14. prosince 2019.

Narovnání povinností

V předkládací zprávě k novele ministerstvo uvádí, že důvodem pro budoucí nepřijímání neočkovaných dětí do všech předškolních zařízení je narovnání povinností pro všechny poskytovatele - mateřské školy, dětské skupiny i živnosti. Menší, soukromá zařízení, jako jsou dětské skupiny nebo lesní školky, děti bez očkování dosud přijímaly.

Podle spolku Rozalio, který sdružuje rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu očkování, jsou důvody jen represivní. "Důkazem je absurdní situace, kdy je vyžadováno řádné očkování do školky pro děti mladší pěti let, zatímco všechny starší děti, i neočkované, do školky přijaty být dokonce musí," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně spolku Martina Suchánková. Žádná ze sousedních zemí podle ní podobnou podmínku pro přijetí do školky nemá.

V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Povinnost očkování a vysokou míru očkování dětí vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě proočkovanosti na hranici 95 procent chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. U některých nemocí už se Česko ale podle lékařů pohybuje pod touto hranicí.

Pokuta

Roste počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale nejsou prokázány. Rodičům, kteří děti očkovat odmítnou, hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Neočkované děti také nepřijímají školky a školy v přírodě.

Podle vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) patří neochota k očkování mezi největší hrozby pro zdraví lidí. Podle ní je nebezpečí, že přijde vniveč pokrok v potírání nemocí, kterým se dá vakcinací předejít.

Očkování v současnosti podle WHO zachrání dva až tři miliony lidských životů za rok a dalším 1,5 milionu úmrtí by se dalo zabránit, kdyby k očkování mělo přístup více lidí. V Česku odborníci odhadují, že díky očkování nezemře ročně 500 dětí a dalších 150 tisíc neonemocní.