Lékaři v Masarykově onkologickém ústavu v Brně použili šestadvacátého června jako první nové radiofarmakum Galium, které přesněji lokalizuje nádory. Výsledky v úterý představili veřejnosti. „Radiofarmakum je tekutina, kterou vpravujeme pacientovi do žíly,“ upřesnil primář nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu v Brně Zdeněk Řehák. Poté tekutina vyhledá endokrinní nádorové buňky v těle a na nějakou dobu je zvýrazní. Zobrazovací vyšetření následně Galium ukáže na snímku.

Vyšetření ukazuje polohu konkrétně neuroendokrinních nádorů. „Vznikají nejčastěji poškozením buněk soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Poškozené buňky pak tvoří nádory v celém těle, například v trávicím traktu, plicích i na kůži,“ vysvětlila Beatrix Bencsiková z Kliniky komplexní onkologické péče.

Dosavadní zobrazovací vyšetření mělo výrazně nižší citlivost a přesnost. "Jinými metodami jsme mohli odhalit nádory velké kolem jednoho centimetru. Pomocí Galia objevíme i nádory kolem pěti milimetrů," uvedl Řehák. Díky tomu mohou lékaři zahájit léčbu dříve. Podle Řeháka je navíc metoda šetrnější k pacientům, protože oproti jiným vyšetřením klesá radiační zátěž na třetinu.

Vyšetření musel navíc pacient podstoupit znovu po jednom až dvou dnech. Galium podle ředitele Masarykova onkologického ústavu Marka Svobody snížilo čas vyšetření na dvě hodiny. Problémem jsou však dostupnost, dlouhá doba dodání nebo nehrazení nákladů od pojišťoven..

Ústav aktuálně eviduje 380 pacientů s neuroendokrinními nádory a každý rok konzultuje mezi šedesáti až osmdesáti nádory. Jde o vzácný typ, který nemocnému podle Svobody způsobuje například nekontrolované průjmy, vysoký krevní tlak, závratě. Nakonec mohou být smrtelné.

Radiofarmaka pro diagnostiku ani léčbu pojišťovny v České republice dosud nehradí, proto je projekt akademickou klinickou studií. Ústav předpokládá, že studie potrvá rok a půl a Galium k diagnostice použijí u asi padesáti pacientů. Do studie investuje sedm a půl milionu korun.

Jan Mazáč