Přinejmenším má se Švýcarskem hodně společného. Vědci z Českého centra pro fenogenomiku a Biologického centra Akademie věd ČR a se totiž zapojili do testování objevu výzkumníků právě ze Švýcarska, kteří vyvinuli protilátku s „dvojitým působením“ slibující velmi účinný boj s koronavirem, jenž v posledních měsících obrací naruby prakticky celý svět. Nicméně – k léčebnému uplatnění objevu je zatím ještě daleko. Alespoň v masovějším měřítku.

Nadějné zprávy od myší za Prahou

V centru Biocev se prověřovala účinnost řešení, s ním přišel tým výzkumného institutu IRB v Bellinzoně. A čeští vědci v rámci preklinické studie prokázali, že protilátka ze Švýcarska opravdu funguje: posloužit může jak k léčbě, tak v rámci prevence – a navíc omezuje vliv mutací viru. Testy na myších ve Vestci ukázaly, že nová protilátka před koronavirem SARS-CoV-2 chrání velmi účinně.

Nová protilátka proti koronaviru se zkoumala na myším modelu pro infekci.Zdroj: archiv BCAV ČR

České centrum pro fenogenomiku, které v rámci centra Biocev pracuje s testy na hlodavcích, stálo před nelehkým úkolem. Jak vysvětluje jeho vedoucí Radislav Sedláček, běžné laboratorní myši se k testování nehodí: vůči koronaviru jsou poměrně odolné. Proto tamější věci připravili specifický myší model tak, aby co nejlépe simuloval těžký průběh onemocnění covid-19 u člověka.

Antigenní testování na covid-19 pro veřejnost v Nemocnici Pelhřimov.
Příznaky britské mutace koronaviru: lidé mají častěji kašel a bolí je v krku

To bývá spojeno i s výrazným zasažením plicní tkáně. Léčebné protilátky vyvinuté švýcarskými vědci přitom plíce testovaných myší dokázaly téměř úplně ochránit – právě tento efekt se jeví jako nepozoruhodnější – a hlodavci infekci odolávali.

Zapojení několika pracovišť

Do ověřování výsledků a možností preparátu ze Švýcarska se zapojila také další vědecká pracoviště v České republice. Velký kus práce odvedly laboratoře Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Mimo jiné se tam potvrdilo, že ověřovaná protilátka skutečně dokáže koronavirus SARS-CoV-2 zneškodnit. I v jeho variantách – a poradí si i s takzvanou britskou mutací, s jejímž šířením jsou aktuálně v našich podmínkách spojovány nejvýraznější obavy.

Výsledky naznačují, že tato protilátka je vhodná k provedení klinické studie, spojené už s testováním na lidech. Slibují, že by mohla být podávána jak v rámci léčby pacientů se slabou imunitní odpovědí organismu (tedy coby lék), tak jako prevence. To se však musí ještě dále ověřovat.

Péče o pacienta s covidem-19
Lidé, kteří jsou i měsíce po covidu unavení a mají dušnost, by měli jít k lékaři

„Účinně snižuje virovou zátěž v plicích a zmírňuje zánět,“ připomněl Daniel Růžek z Biologického centra Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, který vedl testování protilátek na zvířatech. Do prací na preklinické studii se dále zapojily Ústav organické chemie a biochemie v Praze a Vojenský zdravotní ústav v Těchoníně.

Nová švýcarská protilátka testovaná u nás

- Účinná látka vychází z protilátek získaných od pacientů, kteří prodělali covid-19, kdy se vědci snažili dosáhnout účinnosti na více variant koronaviru a bránění jeho mutacím, které by zvyšovaly odolnost

- Řešení je založeno na spojení dvou přirozených protilátek do jedné molekuly nově vytvořené protilátky, která je zacílena na dvě různá místa viru současně; to zajistí účinek, i kdyby „zásah“ na jedno místo kvůli mutaci nefungoval

- Vytvořená molekula protilátky byla před přípravou pro testování v rámci preklinické studie ještě vylepšena superpočítačovými simulacemi

Zdroj: Luca Varani, vedoucí výzkumného týmu Institute for Research in Biomedicine v Bellinzoně