Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) tvoří mimo jiné 25 národních referenčních laboratoří. Ročně se v odděleních CEM provede několik desítek tisíc laboratorních vyšetření a jejich počet stále stoupá.

Podle vedoucí CEM Barbory Mackové bude díky moderním přístrojům zdravotní ústav lépe připraven na případný velký nárůst počtu vyšetření, například v chřipkové sezoně. „Přístroje pomohou zkvalitnit diagnostiku, být konkurenceschopnými v mezinárodním měřítku a umožní držet krok s pokrokem v metodikách a přístupem v laboratorní diagnostice," uvedla.

Nejdražším přístrojem projektu je nový genetický analyzátor za téměř 3,5 milionu korun pro oddělení sexuálně přenosných nemocí. Dokáže určit původce onemocnění až na molekulární úroveň a vystopovat také lokalitu, odkud bakterie nebo virus pocházejí. „Hledáme například mutace, které mají nějaký klinický dopad. Třeba u HIV jsou důležité kvůli tomu, že se zjišťuje, zda virus pacienta je rezistentní vůči terapii. Ta dnes představuje pestrou kombinaci léků. Ale nemusí se to týkat jen HIV pacientů, rezistence vznikají třeba také u hepatitidy B," řekl ČTK vedoucí referenční laboratoře pro virové hepatitidy a AIDS Vratislav Němeček.

Projekty za 175 milionů korun

Státní zdravotní ústav pracoval v letech 2007 až 2013 na devíti projektech za 175 milionů korun, z toho sedm se zaměřovalo na nákup přístrojů a laboratorního vybavení. Za zhruba 81 milionů se koupily přístroje a moderní laboratorní vybavení. „Vysoutěžené zařízení a softwary byly v hodnotě 97 milionů, z toho jen přístroje za 81. Podařilo se nám ušetřit," uvedla ředitelka SZÚ Jitka Sosnovcová. Vybavení se spolufinancovalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zdravotníci budou díky několika desítkám nových přístrojů sledovat i neinfekční nemoci a rizika ohrožující českou populaci a provádět toxikologické studie a chemické analýzy, zejména určovat škodlivé látky v různých výrobcích i životním prostředí. Jde například o nové vysoce účinné kapalinové a plynové chromatografy, kterými se zkoumají nebezpečné látky v potravinách, kosmetice nebo dětských hračkách.