Nebudou sice moci posudek přímo vydat, s lékaři ale vytvoří menší týmy, mají například připravovat podklady. „Každý posudek bude nadále vydávat jen posudkový lékař," řekl Deníku mluvčí resortu práce Jakub Augusta.

Na posudcích však nebude moci spolupracovat kdokoli. Musí jít o lidi s alespoň nějakým typem zdravotnického či sociálního vzdělání. Lékařům tak vypomohou kupříkladu zdravotní sestry, zdravotně-sociální pracovníci či záchranáři. Ale až po absolvování certifikovaného kurzu, kterým se z nich stanou takzvaní „odborní nelékařští zdravotní pracovníci“. Cílem je podle ministerstva činnost kolem posudků zefektivnit a zrychlit.

Naopak v České lékařské komoře (ČLK), která návrh dostala k připomínkám, panuje skepse. „Na představenstvu byly vzneseny obavy, že pro "nelékaře" nevznikne v oblasti posudků příliš prostoru. Za nepřijatelné považujeme, aby se na ně přesouvaly lékařské kompetence," řekl Deníku mluvčí ČLK Michal Sojka.

V komoře nesouhlasí ani s tím, aby kompetence posudkových lékařů byly přesouvány na jiné lékaře. „V první řadě má být obor posudkových lékařů zatraktivněn, aby o něj byl větší zájem," dodal Sojka.

Neúprosné počty

Nemocní, kteří nemohou pracovat vůbec nebo jen omezeně, získávají na základě posudků kupříkladu invalidní důchody. Lékaři posuzují třeba i to, zda má člověk s handicapem nárok na invalidní vozík nebo na příspěvek na péči. Ročně vznikají statisíce posudků a uskuteční se více než sto tisíc kontrol lidí, kteří jsou v pracovní neschopnosti.

Lékaři jsou ale přetížení. V současnosti jich chybí přes osmdesát. „Máme 343 pracovních míst posudkových lékařů, z toho je jich obsazeno necelých 250," řekla Deníku Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení, pod kterou posudková služba spadá.

Další problém je vysoký průměrný věk posudkových lékařů, který převyšuje šedesátku, některým je i přes sedmdesát. „Je nutné počítat s jejich postupnými odchody do důchodu," upozornil Augusta.

K návrhu na zapojení "nelékařů" se v průběhu připomínkového řízení hodlá vyjádřit i ministerstvo zdravotnictví, které zatím stanovisko nesdělilo. „Předpokládáme, že budeme osloveni k prostudování návrhu a k uplatnění připomínek," řekl Deníku mluvčí resortu Ondřej Jakob.

O čem rozhodují posudkoví lékaři

• posuzování invalidity
• posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
• posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku
• posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči
• kontrola pracovní neschopnosti

zdroj: MPSV