V České republice se každý rok narodí přibližně 110 tisíc dětí. Až osm procent z nich je narozených předčasně, tedy mezi 24. až 36. týdnem těhotenství, další se rodí s vrozenou vývojovou vadou či jiným závažným onemocněním. Předčasný porod, vrozená vývojová vada, nebo jakékoliv onemocnění miminka je pro rodinu velkým traumatem a výzkumy ukazují, že klíčovou roli ve vývoji novorozence hraje emoční vazba – vztah mezi matkou a dítětem.

„Na našem oddělení jsou často hospitalizovaní novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z jiných krajů Čech a Moravy. Někteří rodiče z nejrůznějších důvodů nemohou za svým dítětem dojíždět. Proto jsme jim s pomocí kamer chtěli umožnit alespoň vizuální kontakt,“ říká primář novorozeneckého oddělení Miloš Černý.

Jak probíhá přímý přenos z inkubátoru

Kamerami je vybaveno celkem 15 lůžek intenzivní a resuscitační péče. Jde o miniaturní snímací senzory připevněné k policovému systému pomocí flexibilního ramene. Kamery jsou k internetu připojeny pomocí nezávislé LAN sítě. Videopřenos bez zvuku je kvalitní i ve ztížených světelných podmínkách, což je důležité, protože na oddělení se cíleně udržuje tlumené osvětlení.

Každý z inkubátorů je z důvodu ochrany soukromí v systému veden jako samostatný kanál, záznam se neukládá a přístup je chráněn unikátním heslem, které se vygeneruje zvlášť pro každou maminku. Pak už mohou rodiče klidně sledovat své dítě na mobilu, tabletu nebo počítači. „Prozatím je vysílací čas omezen na 60 minut denně mezi 19. a 20. hodinou, plánujeme ale tento časový interval rozšiřovat, v době, kdy neprobíhají žádné zdravotnické výkony,“ říká Černý.

Dobrý nápad se stává trendem

Systém novorozenecké televize se v České republice poprvé začal používat ve Fakultní nemocnici Olomouc a později v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. „Ohlasy byly jednoznačně pozitivní a pracoviště v Motole je tak třetím v republice, které rodičům může poskytnout tuto službu,“ komentuje David Capoušek, ředitel společnosti NetRex, která systém dodala. Financuje jej Nadační fond N.

Po ukončení zkušebního provozu si systém pochvaluje i primář Černý: „Rodiče, případně další příbuzní, velmi oceňují, že mohou sledovat své dítě každý den na vlastní oči a jejich vzájemná vazba se tak posiluje.“