„Vysvědčení přestalo být pro Linku bezpečí stěžejním tématem ve chvíli, kdy byl zaveden elektronický systém hodnocení. Jeho zásluhou jsou rodiče o prospěchu svých dětí průběžně informováni, tudíž pro ně nejsou studijní výsledky žádným překvapením, a děti tak nemají takové obavy jako dříve. To ovšem neznamená, že by se mladá generace nepotýkala s psychickými obtížemi. Naopak, zhoršení psychického stavu u dětí je stále častější,“ podotýká Soňa Petrášková.

Děti se těžko vyrovnávají se situací, když ztratí někoho blízkého nebo se rodina kvůli neshodám bortí. Nejdůležitější je vzájemná spolupráce rodičů, kteří by se měli snažit svým dětem celou situaci srozumitelně vysvětlit, dokázali se do svého dítěte vžít a pochopili, co prožívá.

Linka bezpečí

Pro děti a studenty
Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: http://chat.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka
Telefon: 606 021 021
E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
Chat: https://chat.rodicovskalinka.cz

Týrání a zneužívání

„V poslední době jsme zaznamenali i nárůst tématu týrání a zneužívání dětí. Ty na základě této zkušenosti zažívají pocity viny a studu, což v řadě případů může vést k sebepoškozování, ba dokonce k sebevražedným myšlenkám,“ upozorňuje Petrášková, podle níž děti prostřednictvím Linky bezpečí řeší také záležitosti týkající se šikany, kamarádských vztahů nebo sexuálního dozrávání.

Tím vším se zabývá také projekt Linka bezpečí ve vaší třídě. Umožňuje dětem nejen diskutovat nad tématy, která je trápí, ale zároveň je připravuje na zvládání zmíněných rizikových situací a zvyšuje povědomí o službách, které mohou využívat.

Deprese. Ilustrační snímek
Cítí se osamělí a myslí na sebevraždu. Lidem s duševní poruchou pomáhá terapie

„Pomocí řízené diskuse přes plnění úkolů ve skupinách až po ilustraci konkrétních případů projekt aktivně podporuje vzájemný respekt mezi všemi účastníky a učí je, jak správně pečovat o duševní zdraví. Projekt je velkým přínosem i pro učitele, kteří potřebují nejen vědět, jak zacházet s dítětem, které se cítí psychicky špatně, ale zároveň potřebují pečovat i o své vlastní duševní zdraví, znát své limity a hranice,“ vysvětluje Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, který program podpořil.

Jednou ze škol, kam již projekt Linka bezpečí ve vaší třídě zavítal, byla Základní škola v Rokytnici v Orlických horách. „Konkrétně se jednalo o žáky ze čtvrtých až devátých tříd, se kterými lektorky v úzkém kruhu probraly téma bezpečného chování na internetu. Musím ocenit především debaty, do nichž se děti mohly aktivně zapojit a přicházet tak s vlastními podněty, které je v rámci probíraného tématu zajímaly,“ říká Blanka Koďousková, výchovná poradkyně rokytnické školy.

Pomoc po chatu i mailu

Linka bezpečí také spustila nový web, kde lze nalézt všechny důležité informace o tom, jak správně postupovat při řešení psychických problémů. V případě plně obsazených krizových linek pak zájemci mohou na webu využít také chatovou, popřípadě e-mailovou poradnu.

Ministerstvo chce podpořit obory, o které je menší zájem – praktiky pro dospělé i děti, dětské psychiatry a dětské neurology. Ilustrační snímek
Chybí praktici i dětští psychiatři. Ministerstvo mladé lékaře podpoří dotacemi

„Reagujeme tak na rostoucí poptávku po našich službách, která je právě odrazem zhoršujících se psychických potíží u dětí a mladistvých,“ vysvětluje Petrášková s tím, že velký význam v rámci prevence mají momentálně nejen tematická videa zaměřená na nejčastější problémy dětí a mladistvých, ale také informace, které Linka bezpečí poskytuje prostřednictví blogu či podcastu Na tenké lince.

„Stále však pro nás zůstává primární krizová linka, protože hlas ve sluchátku je nenahraditelný,“ dodává.