„V dnešní době, kdy se vše poměřuje penězi, je fascinující vidět lidi, kteří se rozhodnou zcela nezištně pomoci. Patřím jim za to naše obrovské poděkování," pronesla Hana Adámková, zástupkyně primáře očního oddělení Pardubické krajské nemocnice.

Systém „Anna"

Tablety obsahují systém „Anna" – tedy elektronickou verzi Campbellova zrakového stimulátoru, který oční oddělení používalo již mnoho let ve starší elektromechanické podobě. Nyní získalo moderní verzi. „V principu je to kopie našeho staršího přístroje. Tablet bude pro děti mnohem přirozenější," poznamenala Hana Adámková.

Myšlenka na vznik takového softwaru se zrodila v hlavě Josefa Brožka, studenta doktorského studia Elektrotechniky a informatiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Dopomohla mu k ní osobní zkušenost. Jeho mladší bratr se právě na zdejším očním oddělení léčí s tupozrakostí.

„Kdyby se tady bratr neléčil, nikdy o tom nevím. A kdyby personál nebyl tak ochotný, nikdy bych se nesnažil pomoci i já," sdělil Josef Brožek. „Původní myšlenka je moje, o veškeré programátorské práce se postaral Lumír Gago," podotkl student univerzity.
Před třemi lety vznikla první verze, které fungovala na klasickém počítači. Následně oba zhruba rok a půl pracovali na verzi pro tablet. „Vše jsme testovali na mém bratrovi. S vývojem a úpravami nám velmi pomáhali na očním oddělení," řekl Josef Brožek. „Do tabletů jsme zabudovali i počítačové hry, které plně respektují léčebný princip."

Ve spojení se studentským klubem „Step up" se oběma povedlo zajistit sponzora, který pro tyto účely bezplatně věnoval tablety a elektronická pera. A poté je slavnostně předali očnímu oddělení. „Přinesli jsme dva tablety a máme přislíbeny ještě další dva," uvedl Josef Brožek.

Zrakový stimulátor

Campbellův zrakový stimulátor (CAM) se používá jako jedno z možných cvičení při léčbě tupozrakosti. „Potíž tupozrakých dětí je v tom, že oko nemá dobře vytvořené spoje z oka do centrálního zrakového analyzátoru. Cvičením se oko snažíme přinutit, aby pracovalo výrazněji. K tomu slouží mimo jiné právě CAM," poznamenala Hana Adámková. „Dítě obkresluje kontury obrázku, pod nímž se točí černobílé čtverce. Tím by mělo docházet ke stimulaci makuly a mozkových zrakových center. Dítě při tomto cvičení pracuje s jedním okem, druhé má zakryté. Musí se soustředit, a tím by se měla vazba utužovat."

„Na očním oddělení Pardubické krajské nemocnice se dosud používal starší elektromechanický přístroj, na který se nasazovaly terče s černobílou šachovnicí s několika velikostmi čtverců. V novém roce už budou mít lékaři pro děti připravenou elektronickou verzi v tabletu," upřesnil mluvčí Pardubické krajské nemocnice Dušan Korel.

„Na obrazovce se budou točit kontrastní čtverce, které jsou předdefinovány v patřičných velikostech. Zároveň se tam promítne obrázek, který bude dítě obkreslovat elektronickou tužkou nebo prstem," informovala náš Deník Hana Adámková.