V současné době se o tradiční čínské medicíně diskutuje i v důsledku možné stavby Kliniky tradiční čínské medicíny v Hradci Králové. Je vaše metoda založena právě na čínské medicíně nebo spolu alespoň nějak souvisejí?
Ano, souvisejí, ale jen v práci s energetickými drahami, meridiány, ve kterých proudí naše energie a také teorií jing a jang. Čínská medicína je dále založena na tzv. pěti elementech, používá akupunkturní léčbu, směs různých bylin a léčí tělo celostně. EFT metoda přebrala zejména práci s energií, ve zmíněných meridiánech, které končí na hlavě, rukou a chodidlech.

Co je vlastně úkolem terapeuta?
Aktivovat energetické dráhy, které se naruší během našeho života nějakou nepříjemnou událostí, jež mohou v našem těle vyvolat negativní emoci. Někdy je emoce tak silná, že ji nemůžeme dostat z hlavy. A problém je na světě.

Neumím si představit, jak s emocemi pracovat jinak než s pomocí psychologa? Jak tedy typická konzultace probíhá?
S klientem si nejprve povídám a vyptávám se, proč na terapii přišel. Často má dokonce problémů víc, zaměřujeme společně na problém, který vnímá jako nejpalčivější. Jdeme spolu do minulosti, ptám se, kdy situace vznikla a jakou emoci vzpomínka na ni vyvolává. Lidé mi říkají, že emoci vnímají v žaludku, v hlavě, na hrudi nebo ve staženém krku. A právě tyto informace jsou pro mě důležité. Zaměřím se na ně, dokud negativní emoce v těle zcela odezní.

Je jaro v některých obtížích typické?
Ano, říká se tomu jarní deprese, souvisí s biorytmy, podle kterých všichni žijeme. Po zimě je naše energie vyčerpaná. Když stav ale trvá podezřele dlouho, nemusí být jen špatnou náladou, ale rovnou depresí. Vše, co zatěžuje naši mysl, bývá velmi často spojeno s emocí.

Současný svět klade na lidi velké požadavky, dokážete pomoci i člověku se syndromem vyhoření?
I tento stav se dá velmi dobře vyřešit. Musíme spolu zjistit, kdy potíže nastaly a pak s tím pracovat. Dobré a účinné je nabídnout tzv. pozitivní sugesci, která dokáže pomoci. Vytvoříme si s klientem konkrétní cíl, na který se spolu zaměříme.

A co typický evergreen, tedy nešťastná láska?
Většina mých klientů v podstatě řeší problémy ve vztazích, stavy po rozvodech, rozchodech, hádky s partnerem. Nezdravé vztahy, ať už partnerské nebo v rodině se svými nejbližšími, nám ubírají mnoho sil a energie a jsou často příčinou většiny problémů.

Představitelé alternativních směrů často hovoří o vědecky neprokazatelných úspěších. Které výhody lidem přináší právě metoda EFT?
Je rychlá, nebolestivá, nepoužívá žádné léky, a přitom jsou výsledky dlouhodobé, navíc je vhodná i pro děti. V dnešní době nemají lékaři čas a neřeší s pacienty příčiny vzniku psychických nebo fyzických problému. Uvědomění si konkrétní příčiny a odblokování všech s tím spojených negativních emocí dává člověku obrovský pocit úlevy i svobody. Zbaví se dlouhodobých obav, strachu, vzteku i smutku a naučí se odpouštět sobě i druhým.

Anna Pašková má za sebou praxi v kanadské Ottavě, půbila jako školitelka a PR manažerka v nadnárodních kosmetických firmách. V roce 2010 si otevřela svůj kosmetický salon na Malé Straně. Před rokem dokončila studium emoční psychologie v Institutu EFT v Praze a zabývá se terapiemi EFT a osobním rozvojem. Neustále se ve svém oboru vzdělává, navštěvuje mnoho seminářů na téma NLP a koučingu. Připravuje rovněž workshopy a semináře pro ženy i muže, kteří ve svém životě potřebují změnu.