Svéprávnost je vlastně způsobilost k právním úkonům. Získáváme ji v den 18. narozenin, kdy jsme takzvaně zletilí a jsme tedy schopni uzavírat jakékoliv smlouvy, nabývat nejrůznější práva a brát na sebe povinnosti. „Získáváme ji však postupně, například i dítě je schopné uzavřít smlouvu o nákupu tří kopečků zmrzliny, ne však tří kamiónů plných zmrzliny,“ říká advokát Ondřej Preuss, zakladatel webu DostupnyAdvokat.cz a dodává: „Ztratit svéprávnost člověk úplně nemůže, ta může být jen omezena na konkrétní jednání. Například na možnost uzavírat určité smlouvy, jednat s institucemi, jako jsou banka, pošta, nakládat s hotovostí nad 500 korun, volit a být volen, rozhodovat o své léčbě a tak dále.“

V běžných věcech pak bude za člověka, který má omezenou svéprávnost, jednat jeho opatrovník. K některým závažnějším rozhodnutím, třeba ohledně větších finančních částek, bude ale potřebovat povolení soudu. Ten také rozhoduje o omezení svéprávnosti, k čemuž si samozřejmě vyžádá i různá odborná stanoviska, například lékaře.

Peníze do Nigérie

S tím, že by potomci chtěli omezit práva svých rodičů proti jejich vůli, třeba aby získali jejich majetek, se advokáti v praxi příliš nepotkávají. „Setkáváme se spíše s opačnými případy, kdy rodiče našich klientů nejsou pro nemoc či jiné omezení schopni dohlédnout důsledků svého chování. Posílají například značné částky podvodníkům do Nigérie nebo si berou nevýhodné půjčky. Právě omezení svéprávnosti v tom může rodině značně pomoci,“ vysvětluje Ondřej Preuss.

Jak už bylo zmíněno, úplně zbavit člověka svéprávnosti dnes není možné a navíc o jakémkoliv omezení rozhoduje soud, kde má dotyčný možnost vystoupit a navrhovat důkazy. Není tedy možné ho obejít a zlovolně mu svéprávnost omezit třeba spiknutím v rodině. „Navíc platí, že omezit něčí svéprávnost je možné maximálně na tři roky. Pokud je zjevné, že se stav člověka po uplynutí této doby nezlepšil, například je v kómatu, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let. Pak je potřeba podat nový návrh a nechat soud, aby znovu věc posoudil a rozhodl, zda a jak nechá případně omezení dál platit,“ popisuje odborník z webu DostupnyAdvokat.cz.

Když tedy pozoruji, že mí rodiče jsou zmatení a mám strach, aby nenaletěli nějakému podvodníkovi, jak jim mohu pomoci? „Je pravda, že omezení svéprávnosti by mělo být až posledním krokem, pokud není možná žádná domluva. Když se u vašich blízkých objeví například první známky demence, není potřeba hned omezovat svéprávnost. Pokud jsou soběstační a běžnou komunikaci zvládají a chápou její smysl, může postačit, aby třeba s někým z rodiny uzavřeli smlouvu o nápomoci. Tím získají takzvaného podpůrce, který jim bude v obtížných situacích radit a se souhlasem bude přítomen právním jednáním – například v bance, při jednání o nájmu bytu, při změně dodavatele energií. Smlouvu o nápomoci musí schválit soud. Soud také může podpůrce odvolat,“ odpovídá advokát.

Máte-li vy sami strach, že v budoucnosti nebudete mentálně natolik zdatní, abyste se o sebe dokázali postarat, můžete se na to připravit. „V takových případech je vhodné předem si vybrat důvěryhodného člena rodiny nebo přítele a zmocnit ho k zastupování, později se může stát i opatrovníkem. Lze také uzavřít výše zmiňovanou smlouvu o nápomoci nebo jinou formu dohody o podpoře. Například pokud vlastní daná osoba nemovitost, může ji darovat svým potomkům, ovšem se zvláštním věcným břemenem zaručujícím nejen doživotní užívání, ale i podporu a výživu. Jde o takzvaný výměnek,“ uzavírá Ondřej Preuss.

Co má obsahovat návrh na omezení svéprávnosti

Návrh podává nejčastěji někdo z rodiny starší 18 let nebo ze zařízení, kde se dotyčný nemocný nachází. V návrhu je potřeba popsat, s čím vším má potřebný člověk potíže a že by mu bez omezení svéprávnosti hrozilo nebezpečí. Je vhodné také přiložit lékařské zprávy či jiné důkazy. Soud pak ustanoví znalce a sám se rovněž pokusí zjistit názor dané osoby. Následně rozhodne, jak a v čem se svéprávnost omezuje, a dotyčnému ustanoví opatrovníka.