„Důvodem, proč ženy orgasmus předstírají, je například ujištění partnera o jeho dobrém výkonu, nebo snaha mít sexuální styk rychle za sebou," řekl. „Téměř polovina dotázaných mužů neví, že žena orgasmus občas předstírá, a žijí v iluzi, že ženu dokonale uspokojili," citoval Weiss výsledky průzkumu agentury STEM/MARK mezi 805 muži a 800 ženami ve věku 35 až 65 let.

Průzkum, který zkoumal hlouběji sexuální chování, ukázal, že pro obě pohlaví je pro sexuální uspokojení důležitá doba trvání předehry a 67 procent mužů a 64 procent žen uvádí jako důležitou i dobu trvání soulože. Společně s partnerem dosahuje orgasmu vždy přibližně 16 procent dotázaných. Z průzkumu také vyplynulo, že 82 procent mužů orgasmus nikdy nepředstírá.

„Výzkumy prokazují, že čím delší soulož, tím větší pravděpodobnost, že žena dosáhne orgasmu. S udržením erekce se však občas potýká přes polovinu mužů nad 35 let věku. Naštěstí existuje účinná farmakologická léčba, která většině pacientů s erektilní dysfunkcí pomůže," poznamenal Weiss.

S ženským orgasmem se pojí podle něj řada mýtů, například že délka penisu partnera je pro sexuální uspokojení žen důležitá. „Z průzkumu mezi studentkami lékařské fakulty a psychologie vyplynulo, že téměř 70 procent dotázaných nepovažuje délku penisu za podstatnou a jen osm procent uvedlo, že je pro ně důležitá," uvedl.

Co se vzrušujících podnětů týče, ženy nejvíc oceňují doteky a laskání. Mezi důvody, proč ženy odmítnou sex, převažují podle jejich odpovědí únava, migréna a přepracovanost. Téměř 30 procent žen pak místo sexu raději předstírá spánek.