„Nemocnice v žádném případě nesmí za přítomnost otců a dalších blízkých lidí u porodu vybírat poplatek. Podle zákona o zdravotních službách má pacient právo na přítomnost jím určeného člověka. To neznamená, že je nemocnice povinna zajistit mu třeba stravu. Musí ho tam ale nechat bezplatně,“ říká.

Mohou tedy nemocnice za něco, co s přítomností otce u porodu souvisí, poplatky vybírat?
Když probíhá porod v situaci, že je třeba, aby otec či jiný blízký člověk použil nějaké hygienické pomůcky, tak za ně nemocnice poplatek vybírat může. Nesmí to být ale neadekvátní částka. Náhrada se musí pohybovat v rovině nákladů, které jsou s ochrannou pomůckou spojené. Pokud otci v nemocnici poskytnou třeba plášť za padesát korun, nemohou na něm pak vymáhat několik tisíc.

Řada oslovených porodnic poplatek za přítomnost otce u porodu zrušila nebo jej nikdy nezavedla. Naopak chce motivovat muže, aby u porodu byli. Ilustrační foto
Otec u porodu zdarma? Někde platí za kávu a oblečení, jinde za dozor

A děje se to?
Jelikož v současné době nejsme v nějakém výrazném epidemiologickém režimu, ve většině nemocnic takové pomůcky ani nevyžadují. Nemají tudíž za co případné peníze vymáhat. Jedná se tedy spíš o ojedinělé záležitosti. Rozhodně to v tuto chvíli není nic plošného.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef PavlovicNáměstek ministra zdravotnictví Josef PavlovicZdroj: se svolením Josefa Pavlovice a Ministerstva zdravotnictví ČR

Jak může člověk adekvátní sumu za pomůcku, kterou po něm případně nemocnice žádá, odhadnout?
Nemocnice by mu měla na jeho dotaz takovou informaci poskytnout. Sdělit mu, jaké poplatky a v jaké výši po něm žádá.

A když s takovou výší nesouhlasí?
V takovém případě si může na postup stěžovat u vedení konkrétní nemocnice, které to následně prověří. Pokud dotyčný není spokojen ani s vyřízením stížnosti, může se obrátit na kraj, který vydává povolení k provozování zdravotnické činnosti na svém území a je v oblasti stížností druhoinstančním orgánem.

Právo být u porodu
Zákon 372 o zdravotních službách v paragrafu 28 mimo jiné uvádí, že pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost zákonného zástupce, osoby blízké nebo osoby určené pacientem. To se vztahuje i na otce či jiné blízké lidi (kupříkladu rodiče nastávající matky) při porodu. Výjimkou jsou lidé ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci. Přítomný člověk nesmí narušovat práci zdravotníků.