„Státní ústav pro kontrolu léčiv provádí revizi, v rámci které se rozhodl drasticky snížit úhradu těchto léků. Žádný z nich už nebude napříště plně placený,“ popisuje expert na zdravotnické právo Vladimír Bíba.

Pokud tedy bude chtít pacient léky i nadále užívat, bude si na ně muset pořádně připlatit. Částky se mohou vyšplhat až do desetitisíců korun za balení.

Úředníci lékového ústavu krok vysvětlují tak, že ve stejné skupině léčiv už jeden plně hrazený přípravek je. Jde kon-krétně o medikament Tyverb, podle hodnotící zprávy ústavu, kterou má Deník k dispozici, lze tento přípravek s lékem Imatinib bez problémů zaměnit.

Jiný účinek

Jenomže právě v tom je podle kritiků problém. Přípravek Tyverb má totiž zcela jinou účinnou látku. Je také určen úplně jiný pacientům – ženám s rakovinou prsu. Nikoliv lidem s leukémií.

„Léky tedy rozhodně nejsou terapeuticky zaměnitelné,“ upozorňuje na problém Bíba a doplňuje: „Lékový ústav proto postupuje v naprosto příkrém rozporu se závěry, které už v minulosti opakovaně přijal Ústavní soud.“ Naposledy to bylo loni v dubnu. Tehdy se ústavní soudci zastali pacientů s rakovinou prostaty, kteří se ocitli ve velmi podobné situaci. Také oni přišli o úhradu svého léku jenom proto, že úředníci jejich přípravky zařadili do stejné terapeutické skupiny jako medikamenty na nádory prsu.

Udělali to proto, že oba typy přípravků patřily mezi takzvané antiestrogeny. „Skupinu ale úředníci vytvořili příliš široce. Lék na karcinom prsu byl pro lidi s rakovinou prostaty naprosto nepoužitelný,“ popsal tehdejší případ právník Ondřej Dostál.

Soudci proto rozhodli, že v budoucnu musí úřady přihlížet k tomu, na jakou chorobu se lék skutečně používá.

Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová probíhající revizi úhrad potvrdila. Nepopřela ani znění finální zprávy ústavu, podle níž mají být přípravky na leukémii a nádory prsu v jedné skupině, tedy zaměnitelné. Ale podle ní jde jen o průběžné rozhodnutí.

Změní se zákon?

„Samotný pokles úhrady navíc automaticky neznamená nárůst doplatku na léčbu pro pacienty,“ podotkla. Výrobce totiž může nové nižší úhradě od pojišťovny přizpůsobit svou cenu. Pacient potom podle ní tolik nedoplácí a systém současně ušetří.

Ministerstvo zdravotnictví reagovalo podobně: řízení stále není pravomocně ukon-čeno. Zda ale vedení resortu chystá nějaké změny, které by podobným situacím zabránily, to mluvčí Gabriela Štěpanyová neuvedla.