Ještě v roce 2013 to nebylo ani 700 milionů korun. Za pět let se tak výdaje na péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí zvýšily o 64,59 procenta. Za stejnou dobu se počet nemocných zvýšil přesně o 41,48 procenta.

Vyplývá to z analýzy, kterou VZP zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na pátek 21. září.

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. Dokazují to i data VZP, kde se za pět let počet evidovaných klientů s Alzheimerem zvýšil o více než 12 tisíc. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech.

S tím samozřejmě rostou náklady na léčbu – opět za posledních pět let stouply u VZP o více než 439 milionů korun. Zvyšují se i průměrné náklady na jednoho pacienta, a to bezmála o čtyři tisíce korun za sledované období. Podrobně to ukazuje následující tabulka.

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči.Zdroj: ČTK

Zdroj: VZP

Narušuje část mozku

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE

Nejrychleji od roku 2013 přibývá klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v Libereckém (nárůst o 77,23 procenta), Plzeňském (55,12 procenta) a Pardubickém kraji (54,34 procenta). Na opačném konci pomyslného žebříčku pak je Moravskoslezský kraj (+23,16 procenta).

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech.Zdroj: VZP